Puhtaampaa tulevaisuutta kuljetuksissa - raportti uuden sukupolven biohajoavista voiteluaineista

Varustamot kohtaavat päivittäin suuria kilpailukykyyn liittyviä haasteita, joista yksi on tasapaino kannattavuuden, kustannustehokkuuden ja ympäristön kestävyyden välillä. Heidän itselleen asettamat tai laissa asetetut kestävän kehityksen vaatimukset, kuten ympäristöhyväksyttyjen voiteluaineiden (EAL, Environmentally Acceptable Lubricants) pakollinen käyttö, luovat usein uusia haasteita: kaupallisesti saatavissa olevat EAL-tuotteet eivät usein vastaa suunnittelunsa ja kemiansa osalta tavanomaisten, mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden suorituskykyä. Niiden muodostama öljykalvo, kemiallinen stabiilius veden kanssa tai yhteensopivuus tiivisteiden kanssa voi olla puutteellinen. Uusi tekniikka pitkäkestoisten synteettisten öljypohjaisten voiteluaineiden tuottamiseksi on kuitenkin tulossa uuden sukupolven EAL-tuotteiden valmistukseen, ja voidaan nähdä, että ympäristöystävällisyys ei tarvitse tarkoittaa kompromisseja teknisessä suorituskyvyssä.

Klüber Lubricationin asiantuntijoiden suorittama laboratoriotutkimus osoittaa eroja eri EAL:ien ja vertailumineraaliöljyn välillä. Testatuista EAL-tuotteista Klüber Lubricationin uusi hylsäputkille tarkoitettu EAL, Klüberbio RM 8-100, saavutti pienimmän kokonaishappomäärän (TAN) kasvun, kun voiteluaine oli saastunut vedellä, samalla kun öljykalvon paksuus säilyi vahvana. Koska vesi voi vaarantaa voiteluaineen ja siten myös laitteen, mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden tarjoama korkea kemiallinen stabiilisuus veden ja kalvon paksuuden suhteen on välttämätöntä. Vain Klüberbio RM 8-100 pääsi ominaisuuksissaan lähelle vertailumineraaliöljyä, jossa EAL säilyttää luotettavan toiminnan edellyttämän suorituskyvyn myös suurella kuormituksella.

EAL new generation

Tutkimuksen tulokset osoittavat: Klüberbio RM 8-100 suoriutui erittäin hyvin molemmissa testeissä, ja se oli siten ainoa EAL samassa kvadrantissa kuin vertailumineraaliöljy.

Klüber Lubricationin käyttämä uusi innovatiivinen tekniikka tuottaa paremman suorituskyvyn verrattuna muihin EAL-tuotteisiin, ja se tuo nämä synteettisen öljypohjan voiteluaineet lähemmäksi mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita öljykalvon paksuuden ja vesistabiilisuuden suhteen, kun taas muissa suorituskriteereissä, kuten hapettumisvakaudessa ja energiatehokkuudessa, se jopa ylittää ne.

Lisätietoja tästä uudesta EAL-sukupolvesta löytyy uudesta raportistamme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@fi.klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.