Miten oikea voiteluaine voi parantaa laitoksesi energiatehokkuutta

Kitka on tehokkuuden pahin vihollinen, kuten sen voittamiseen koko maailmassa vuosittain tarvittavat 100 miljoonaa terajoulea osoittavat(1). Kehittyneen teknologian voiteluöljy voi kuitenkin parantaa tehokkuutta merkittävästi. Esimerkiksi useimmissa moderneissa autoissa käytetään erittäin matalaviskositeettisia moottoriöljyjä samalla kun ne ovat hyötysuhteeltaan paljon parempia, tehokkaampia ja luotettavampia, kuin aikaisemmat mallit. Kun mineraaliöljyt korvataan synteettisillä öljytyypeillä, erikoisvoiteluaineet ja huolellinen seuranta voivat hyödyttää myös teollisia sovelluksia – esimerkiksi kemianteollisuudessa, joka on sekä energian että fossiilisten polttoaineiden suurin käyttäjä.

Haaste kemianteollisuudelle

Kemianteollisuus, mukaan lukien petrokemikaalit, on suurin kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) tuottaja, jonka osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on noin 20 prosenttia(2). Tätä vastaavasti Klüber Lubrication on kehittänyt monivaiheisen KlüberEnergy-prosessin auttamaan tämän alan asiakkaitaan kasvattamaan prosessien tehokkuutta ja tuottamaan energiansäästöä toiminnassa. Vaiheisiin kuuluvat energiakonsultointi, energian mittaus, energian analyysi ja raportointi. Säästöt voidaan mitata ISO 50015- ja IPMVP* -standardien mukaisesti energianhallintajärjestelmien (kuten ISO 50001) tukemiseksi.

Autamme asiakkaitamme täyttämään jatkuvan parantamisen vaatimukset ja saavuttamaan ulkoiset tavoitteet, jotta he pääsevät kannustinohjelmien, esimerkiksi ISO 50001, hakijoiksi. Kompressoreita, vaihteistoja, lämmönsiirtojärjestelmiä ja lämmönvaihtimia pidetään sovelluksina, joissa on mahdollisuuksia huomattavaan energiansäästöön. Prosessin tuloksena saadaan selkeä ja yksinkertainen raportti, joka erittelee oleelliset tulokset, kuten kustannussäästöt, CO2-päästöt, takaisinmaksuajan sekä energian säästön.

Kompressorit

Ilma-, kaasu- ja jäähdytyskompressorit ovat käytössä monissa kemiallisissa prosesseissa, ja ne toimivat usein ankarissa olosuhteissa. Huono voiteluainevalinta voi vaikuttaa suoraan sekä kompressorin luotettavuuteen että tehokkuuteen ja johtaa lopulta vakavaan rikkoutumiseen. Kaasukompressoreissa tilanne on erityisen kriittinen, koska kompressoriöljy voi reagoida prosessikaasujen kanssa tai vaikuttaa alavirran puolen katalyytteihin, aiheuttaen ongelmia tuotantoprosessissa.

Mineraaliöljyjen käyttö teollisuuden kompressorisovelluksissa on vanhanaikaista. Mineraaliöljyt ovat tunnettuja heikosta viskositeetti-lämpötilakäyttäytymisestään ja heikosta hapettumisen vastustuskyvystä. Mineraaliöljypohjaiset voiteluaineet heikkenevät nopeasti moderneissa ja tuotoltaan suurissa kompressoreissa. Korkea käyttölämpötila voi aiheuttaa dramaattista viskositeetin laskua ja ennenaikaista kulumista metallin hangatessa metalliin. Mineraaliöljyn hajoaminen tuottaa sakkaa ja lietettä, mikä vaikuttaa laitteiden tehokkuuteen.

Klüber Lubricationilla on täysi valikoima Klüber Summit -kompressoriöljyjä kaikille mahdollisille kompressorityypeille. Kompressorisovellusten heikkoa tehokkuutta epäilevät asiakkaat voivat hyötyä KlüberMonitor-ohjelman öljyn kuntoanalyysistä ja KlüberEnergy-ohjelmasta ongelmien ratkomisessa.

Jos ruuvityypin kompressoriisi on kertynyt sakkaa tai lietettä, voit puhdistaa sen Klüber Summit Varnasolv -tuotteella ja vaihtaa sitten Klüber Summit -kompressoriöljyyn saavuttaen jopa 5 prosentin parannuksen energiatehokkuudessa.

Vaihteistot

Kemianteollisuuden vaihteistot ovat reaktorisekoittimissa, sekoittimissa, ekstruudereissa, kuljettimissa, myllyissä, sentrifugeissa, jäähdytystorneissa, kauhahisseissä, pyörivissä kuivureissa/jäähdyttimissä, ja muissa pyörivissä laitteissa. Ne on suunniteltu siirtämään tehoa sähkömoottorista liikkuviin laitteisiin, ja voitelu voi vaikuttaa suoraan niiden tehokkuuteen.

Polyglykolipohjaiset (PAG) voiteluaineet, kuten Klübersynth GH 6 -tuoteperheemme, tarjoavat parhaan energiatehokkuuden, pisimmän käyttöiän ja parhaan kulumissuojan.  Suorituskyvyn suhteen PAG-pohjaiset voiteluaineet voittavat suorituskyvyssään kaikki muut synteettiset perusöljyt, erityisesti liukupintasovelluksissa, kuten mato- ja hypoidivaihteet. Prosessin parantaminen on mahdollista, koska PAG-öljyjen pienempi kerroin vähentää kitkaa vaihteistoissa, mistä seuraa matalampi käyttölämpötila ja pienemmät tehohäviöt.

Pidä laitteesi puhtaina tehokkuuden säilyttämiseksi

Hiilikerrostumat, liete ja sakka ovat pahimmat haasteet kemianteollisuuden tehokkuudelle. Monet kemikaaliyritykset käyttävät yhä mineraaliöljyjä useimmissa kovan ja raskaan käytön sovelluksissaan. Mineraaliöljyjen pakottaminen niiden suorituskykyyn ja käyttöiän rajoille johtaa todennäköisesti sakan ja hiiltymien kertymiseen koko laitteistoon tai kiertojärjestelmään. Nämä tarttuvat jäämät aiheuttavat suurempaa energiankulutusta, juuttuneita venttiilejä, ylikuumenemista, tukkeutuneita öljyputkia ja suodattimia sekä kasvanutta seisokkiaikaa huollon takia.

Klüber Summit Varnasolv on hoitoaine, joka toimii pesuaineena/dispergointiaineena liuottamalla sakka- ja hiilikerrostumat käytön aikana erilaisista laitteista ilman purkamista. Se voidaan sekoittaa mineraaliöljyjen, synteettisten hiilivetyjen, esteriöljyjen ja polyglykolien kanssa. Tuote pystyy myös kunnostamaan ja palauttamaan tehokkuuden öljylämmönsiirtojärjestelmissä, joihin on kertynyt kovia hiilikerrostumia öljystä putkistojen sisäpinnoille. Jos kerrostumia ei poisteta, ne voivat vähentää järjestelmän lämmönsiirtotehokkuutta, lisätä energiankulutusta ja suurentaa pakokaasujen lämpötilaa, tai jopa tukkia putkistoja aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

Koska monet kemianteollisuuden yritykset joutuvat tekemään hiilijalanjälkeä ja rajoitettua tuotantokapasiteettia koskevia valintoja, ne voivat joko lisätä uusia tuotantolinjoja ja maksaa niistä, tai parantaa nykyisen prosessin tehokkuutta. Joskus asiakkaat päättävät käyttää erikoisvoiteluaineidemme parantamaa energiatehokkuutta tuotannon lisäämiseen energiankulutuksen vähentämisen sijaan.

Riippumatta energiatehokkuustavoitteistasi tai liiketoimintatavoitteestasi, voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi ilmaista teknistä neuvontaa. Sovellustietämyksemme yhdessä erikoisvoiteluaineidemme kanssa on paras resepti prosessitehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseen.

Tekijä:
Jonathan Venditti, kemisti
Market Manager, kemianteollisuus

Viitteet

  1. Global impact of friction on energy consumption, economy and environment, FME transactions, K. Holmberg, A. Erdemir, 2015.
  2. Globaali tehokkuustiedustelu, Infografiikka: Chemical Industry’s Energy Use and Emissions, Ali Hasanbeigi, November 11, 2018

    * IPMVP: Kansainvälinen suorituskyvyn mittaus- ja todentamisprotokolla
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@fi.klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.