Irrotusaineet

Metallintyöstössä käytettävät irrotusaineet

Erotuksen lisäksi irrotusaineet voitelevat muotit ja työkalut erinomaisesti ja suojaavat niiden pintoja täydellisesti. Olipa kyseessä valumuotti, valukauha tai kokilli – Klüber Lubrication tarjoaa lämpöstabiileja ja kitkaa vähentäviä irrotusaineita, jotka suojaavat myös korroosiolta.

Peitostus valun yhteydessä

Irrotusaineet, kuten kokillien peitosteet, takaavat valamisen yhteydessä valutyökalujen ja -muottien pitkän käyttöiän. Ne vaikuttavat valumateriaalin valuominaisuuksiin ja juoksevuuteen niin, että työkappaleet voidaan valaa homogeenisesti, kutistumisonkaloiden muodostuminen voidaan estää ja työkappaleiden pinta on kaavauksen jälkeen täydellinen ja edellyttää jälkityöstöä vain vähän tai ei lainkaan.

Muokkaus irrotusaineiden avulla

Myös kuumamuokkauksessa, kuten taonnassa tai kuumapuristuksessa, pyritään saavuttamaan erinomainen pinnan laatu sekä muottien ja työkalujen mahdollisimman pitkä käyttöikä. Irrotusaineiden jäähdytys- ja voiteluvaikutus, vähäinen likaantuminen ja helppokäyttöisyys vaikuttavat ratkaisevasti koko tuotantoprosessin taloudellisuuteen.