Uutiset

Energiansäästö alentaa kokonaiskustannuksia

23. April 2018

Energiansäästö alentaa kokonaiskustannuksia

Yhdistämällä voiteluasiantuntijoiden koko osaaminen saavutetaan parhaat mahdolliset säästöt.

Energiatehokkuus on merkittävää kemianteollisuudessa, sillä jatkuvasti kasvavat energiakustannukset ovat alalle tyypillisiä. Lisäksi korkealla energiankulutuksella on heikentävä vaikutus yrityksen ympäristöystävällisyyteen.

Energiatehokkuuden parantamisprojektit aiheuttavat kuitenkin usein korkeita investointikustannuksia. KlüberEnergy Services tarjoaa systemaattisen lähestymistavan optimointimahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Pilottiprojektissamme kemian alan teollisuusyritys saavutti investoinnin takaisinmaksun kahdessa vuodessa.

Energiatehokkuuden parantamisprojekteilla saavutettuja säästöjä voidaan kuitenkin tarkastella eri tavalla. Yksi KlüberEnergyn toteutusprojektien eduista on, että energiakustannuksia voidaan todistetusti pienentää suhteellisen alhaisilla kustannuksilla. Teollisuuslaitokset osallistuvat yleensä vain parin tunnin keskusteluun toteutusprojektin alussa, mittauksissa avustamiseen ja vaadittuihin kustannuksiin voiteluaineiden vaihdoissa.

Klüber Lubrication toimii yhteistyössä kemikaaliyrityksen kanssa, joka kehittää ratkaisua erityisolosuhteisiin rajoittumatta ainoastaan voiteluainesuosituksiin. Vaihtamalla mineraaliöljypohjaisista voiteluaineista synteettisiin voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia nopeasti, mutta olemme vielä kaukana kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Tiukemmat auditointisäädökset ISO 50003:n mukaan lokakuusta 2017 lähtien

Monille yrityksille energianhallintajärjestelmän sertifiointi ISO 50001:n mukaisesti on tärkeää. ISO 50003:n uusi versio astui voimaan lokakuussa 2017, ja se sisältää merkittäviä muutoksia energianhallintajärjestelmiä käyttäville yrityksille. Uuden standardin mukaisesti auditoijien täytyy tulevaisuudessa dokumentoida merkittävät vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnit yrityksen uudelleensertifioinnin yhteydessä.

Näin on toimittava, ellei yrityksellä ei ole menossa energiatehokkuutta parantavaa projektia, jossa saavutettavat säästöt on määritelty kansainvälisien standardien mukaisesti. KlüberEnergy tarjoaa systemaattisen lähestymistavan tähän menettelyyn.

KlüberEnergy-projektissa tunnistetaan voitelujärjestelmien säästömahdollisuudet asiantuntemuksella. Energiankulutus mitataan ennen uuden ratkaisun käyttöönottoa ja sen jälkeen. Asiantuntijat analysoivat kerätyt tiedot ja antavat lausunnon saavutetuista taloudellisista säästöistä.

Voitelujärjestelmän analyysin avulla valitaan kuhunkin kohteeseen sopivin voiteluaine. Tämän jälkeen suoritetaan uusi mittaus. Lisäksi kyseinen kohde analysoidaan kokonaisvaltaisesti, sillä myös puhdistaminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi. Klüber Lubricationin kehittämän erikoistuotteen avulla kohteesta voidaan poistaa vuosikymmenten mineraaliöljytuotejäämät.

Pilottiprojekti paljasti loputtomat mahdollisuudet

Maailmanlaajuisesti toimiva kemianteollisuuden yritys tilasi Klüber Lubricationin tunnistamaan energiansäästömahdollisuudet tuotantolaitoksellaan. Pilottiprojektiin valittiin yhteisten projektikeskusteluiden jälkeen polymeerireaktorin sekoittimen vaihteisto.

Keskusteluihin osallistuivat kyseisen yrityksen energiatiimi ja kunnossapitohenkilöstö. Vaihteiston voiteluun aikaisemmin käytetty mineraaliöljypohjainen voiteluaine korvattiin synteettisellä erikoisvoiteluaineella. Ennen vaihtoa vaihteisto lisäksi puhdistettiin edellä mainitulla erikoistuotteella.

Virrankulutusmittaus paljasti, että vaihteistoille kehitetyn voiteluaineen ominaisuuksien ansiosta yleinen suorituskyky parani huomattavasti mahdollistaen noin kahden vuoden takaisinmaksuajan. Käytännössä saavutetaan usein alle vuoden takaisinmaksuaika kohteesta ja sen kunnosta riippuen. Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Toinen käyttöetu on huomattavasti pidentynyt vaihteistojen öljynvaihtoväli. Tämä suoritettu pilottiprojekti on tuottanut jo vain yhdelle kohteelle 3 000 euron vuosittaiset säästöt, jotka koostuvat ensisijaisesti energiasäästöistä sekä laskeneista huoltokustannuksista.

Tyypillisillä tuotantolinjoilla voi olla suuri määrä kohteita, jotka kannattaa vaihtaa synteettisiin korkeatehoisiin vaihteistoöljyihin. Tämä tarjoaa erittäin suuret säästömahdollisuudet.

Klüber Lubricationin asiantuntija-artikkeli
Kirjoittajat:
Helga Thomas, Market Manager Pharma and Chemical Industry
Alexander Leis, Service Business Developer