Uutiset

MOSH- ja MOAH-kontaminaation minimoiminen voiteluaineista on mahdollista oikean kumppanin avulla.

20. August 2017

MOSH- ja MOAH-kontaminaation minimoiminen voiteluaineista on mahdollista oikean kumppanin avulla.

Klüber Lubricationin elintarviketeollisuuden maailmanlaajuinen asiantuntijatiimi on luonut palveluvalikoiman tukemaan asiakkaita tässä aina tribologisesta analyysistä riskinarviointiin ja voiteluaineiden valvonnasta…

Mineraaliöljyjä voi päästä elintarvikeketjuun tuotantoprosessin ja sen aikana käytettyjen tuotteiden kautta, tämä koskee myös elintarvikkeiden tuotannon ja pakkauksen aikana käytettyjä voiteluaineita. Mineraaliöljyjen, kuten kemiallisten MOSH- (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) ja MOAH-yhdisteiden (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) jäämiä ei tule päästää ihmiskehoon edes pienissä määrissä: ne voivat kertyä ihmisen kudokseen ja aiheuttaa haittavaikutuksia maksassa eikä niiden syöpää aiheuttavia vaikutuksia voida poissulkea. Euroopan unioni vaatii täten mineraaliöljyn hiilivetyjen tiukempaa valvontaa elintarvikkeissa sekä materiaaleissa ja tuotteissa, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeisiin.

Kyseiset vaatimukset tuovat tällä hetkellä huomattavaa epävarmuutta elitarvikealalle, sillä MOSH-/MOAH-mittausraporteilla voi olla negatiivisia vaikutuksia (esim. kalliit takaisinkutsut ja yhtiön maineen vahingoittuminen).

Tribologian asiantuntijana Klüber Lubrication on pyrkinyt löytämään tähän ratkaisuja jo pitkään ja se vastaa korkeimpia hygieniavaatimuksia Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suositusten mukaisesti.

Klüber Lubricationin elintarviketeollisuuden maailmanlaajuinen asiantuntijatiimi on luonut kattavan palveluvalikoiman tukemaan asiakkaita tässä aina tribologisesta analyysistä riskinarviointiin ja voiteluaineiden valvonnasta ja koulutukseen.

”Hyväksi todettujen menetelmiemme etuihin kuuluu se, että vaadittu voiteluteho voidaan saavuttaa erittäin pienellä voiteluainemäärällä. Tämä edellyttää kuitenkin oikean voiteluaineen valintaa ja voitelujen optimaalista hallintaa”, sanoo Paolo Spolaore Klüber Lubricationin elintarviketeollisuuden markkinapäällikkö. ”Koska vuotojen, höyryjen, haihtumisen tai tuuletuksen vuoksi kontaminaatiota tai ristikontaminaatiota näihin aineisiin ei voida poissulkea edes tiukimmilla hygiavaatimuksilla tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin aikana. Kontaminaatioriskit voidaan lisäksi tunnistaa ja poistaa aikaisessa vaiheessa korkealuokkaisten palvelujen, kuten säännöllisten tilanvalvonta-analyysien avulla”.

Koska MOH-yhdisteiden määrittäminen elintarvikkeissa on monimutkaista, Euroopassa ei ole tällä hetkellä standardoitua analytiikkaa ja lakisääteisiä rajoituksia MOH-yhdisteille. Saksan elintarvike- ja maatalousministeriö (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - BMEL) laatii lakisääteisiä rajoja pakkauksen kautta välittyville yhdisteille ja se neuvottelee 2 mg:sta MOSH-yhdisteitä ja 0,5 mg:sta MOAH-yhdisteitä elintarvikekiloa kohti.

Kyseiset analyysit suoritetaan normaalisti verkkoon yhdistetyllä kromatografialla (HPLC-GC/FID). Tunnistusrajat riippuvat paljolti MOH-yhdisteiden jakautumisesta ja näytetyypistä. Suuren öljypitoisuuden omaavissa näytteissä tunnistusraja on noin 5 mg MOH-yhdisteitä elintarvikekiloa kohti, kun taas kuivissa näytteissä se on 0,1-0,5 mg elintarvikekiloa kohti.

”Klüber Lubricationilla on suhteita alkuperäisiin laitevalmistajiin kaikkialla maailmassa ja sen kumppanuuden avulla elintarvikevalmistajat voivat varmistaa ensiluokkaisen voitelun, kaikkien toimintojen valvonnan, henkilöstön koulutuksen sekä ennen kaikkea paremman tuotantotehokkuuden ja pienemmät kustannukset”.