Andre påstår – vi beviser

EPC (Energy Performance Contracting), med vores nye prisfastsættelsesmodel baseret på speciel smøremidlers energiydeevne, behøver Klüber Lubrications kunder ikke løbe økonomiske risici, når de skifter over til et dyrere smøremiddel under et KlüberEnergy-projekt.

Reduktionen i energiforbrug er en kæmpeudfordring for industrielle virksomheder, både fra et økonomisk, men også økologisk synspunkt. Et element, som bidrager til lavere energi forbrug er brugen af matchende smøremidler af højere kvalitet til den enkelte anvendelse. Selvom købsprisen er højere end for mineraloliebaserede smøremidler, er deres samlede omkostningseffektivitet betydeligt bedre, så i sidste ende hjælper de med ikke blot at spare energi, men også penge.

Klüber Lubrication har besluttet sig for at bevise denne fordelseffekt: Med inspiration fra energibesparende indkøbsplaner kendt fra energisektoren, har virksomheden udviklet et ligefremt og transparent betalingssystem.

Dét, der er specielt ved dette nye betalingssystem, er at den pris, der skal betales, afhænger af den faktisk målte reduktion i energiforbruget. I det tidlige stadie af projektet betaler kunden derfor kun en basispris, som kan være betydeligt lavere end markedsprisen. Energibesparelser måles med foruddefinerede intervaller. Hvis disse besparelser ikke viser sig, betaler kunden kun basisprisen. Hvis energibesparelserne faktisk viser sig, beregnes en variabel salgspris, der er fastsat på forhånd, på basis af de opnåede energibesparelser. 

Ingen involveret risiko: Prisen for smøremiddel er baseret på målte besparelser

For at få et realistisk estimat over besparelsespotentialet er første trin at identificere de maskiner og systemer, hvor et optimeringsprojekt ville give mening. Besparelsesmålet kan bestemmes med en lille samling nøgleparametre.

I næste trin måles energiforbruget og procesvariablene, mens det oprindelige smøremiddel stadig bruges. Dette efterfølges med en sammenlignende måling med det nye højtydende smøremiddel fra Klüber Lubrication.

Ved foruddefinerede intervaller udføres flere målinger i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder såsom IPMVP og ISO 50015. Den efterfølgende pris beregnes baseret på de opnåede resultater.

Baseret på de målte energibesparelser, anvendes en i forvejen aftalt salgspris, som forbliver uændret under hele EPC’en, selv hvis besparelserne overstiger målene. Hvis besparelserne ikke viser sig, skal der kun betales basisprisen i hele forløbet.

Den nye kontrakt baseret på energiydeevne, der tilbydes af Klüber Lubrication er også illustreret i følgende lille film.

Spillerum

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@dk.klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.