Nyheder

Det er muligt at minimere risikoen for kontaminering med MOSH og MOAH fra smøremidler – med den rigtige partner.

20. August 2017

Det er muligt at minimere risikoen for kontaminering med MOSH og MOAH fra smøremidler – med den rigtige partner.

Klüber Lubrications globale team af eksperter i fødevareindustrien har udviklet en række tjenester, der hjælper kunderne med dette problem, fra tribologisk analyse til risikovurdering, fra overvågning af smøremidler til…

En af de måder, hvorpå mineralolier kan komme ind i fødekæden, er via produktionsprocessen og de bearbejdningshjælpemidler, der anvendes i processen, herunder smøremidler, der anvendes til produktion og emballering af fødevarer. Spor af mineralolier, f.eks. de kemiske komponenter MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, mættede kulbrinter fra mineralolie) og MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, aromatiske kulbrinter fra mineralolie), bør ikke ende i menneskekroppen, ikke engang i meget små mængder, da de ikke blot kan ophobe sig i vævet og skade leveren, men også mistænkes for at være kræftfremkaldende. EU ønsker derfor strengere kontrol med overvågningen af kulbrinter fra mineralolie i fødevarer og i de materialer og artikler, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Dette krav skaber i dag stor usikkerhed blandt fødevareproducenterne, da rapporter om fund af MOSH/MOAH kan have negative konsekvenser, f.eks. dyre tilbagekaldelser, samt skade en virksomheds ry.

Tribologieksperten Klüber Lubrication har i længere tid arbejdet med problemet og er på linje med de højeste hygiejnestandarder, der er etableret, i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Klüber Lubrications globale team af eksperter i fødevareindustrien har udviklet en pakke med en lang række services, der hjælper kunderne med dette problem, fra tribologisk analyse til risikovurdering, fra overvågning af smøremidler til uddannelse.

”En af fordelene ved vores dokumenterede metodologi er det faktum, at meget små mængde smøremidler er tilstrækkeligt til at opnå den ønskede smøreeffekt, men det er kun validt, hvis udvalget af smøremidler er det rigtige og smøreprocesserne håndteres på den bedst mulige måde,“ siger Paolo Spolaore, som er markedschef for fødevareindustrien hos Klüber Lubrication. “For selv med de højeste hygiejnestandarder kan man ikke udelukke kontaminering eller krydskontaminering med disse stoffer i forbindelse med produktion, transport og opbevaring som følge af lækager, dampe, fordampning eller tab af ventilation. Hertil kommer, at services af høj kvalitet, f.eks. regelmæssige analyser af tilstandsovervågning, kan bidrage til at identificere eller eliminere risikoen for kontaminering på et tidligt tidspunkt.“

Sværhedsgraden af at fastlægge MOH i fødevarer betyder, at der aktuelt ikke er nogen standardiserede analysemetoder og ingen juridiske grænser for MOH i fødevarer i Europa. Det tyske fødevareministerium (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – BMEL) er i gang med at udarbejde lovmæssige grænser for vandring gennem emballage, og man overvejer værdier på maks. 2 mg MOSH pr. kg fødevare og 0,5 mg MOAH pr. kg fødevare.

Sådanne analyser udføres typisk af online-koblet kromatografi (HPLC-GC/FID). Påvisningsgrænserne afhænger i meget høj grad af MOH-fordelingen og prøvetypen. Påvisning er f.eks. begrænset til ca. 5 mg MOH pr. kg fødevare i prøver med et højt indhold af olie, mens man kan se tørre prøver med 0,1–0,5 mg pr. kg fødevare.

”Et partnerskab med Klüber Lubrication, som forstærkes af virksomhedens globale relationer med OEM'er, gør det muligt for fødevareproducenter at sikre førsteklasses smøring, overvågning af alle aktiviteter, uddannelse af medarbejdere og sidst, men ikke mindst, produktionseffektivitet og færre omkostninger.”