Smørepastaer

Smørepastaer - specielle anvendelser under ekstreme forhold

Smørepastaer reducerer eller hindrer tribokorrosion (friktionsoxidering), stick-slip og klæbeslid (sammenbrænding). Afhængigt af deres sammensætning er smørepastaer modstandsdygtige over for vand, damp eller andre medier samtidig med, at de yder korrosionsbeskyttelse.

Smøre- og montagepastaer til normale temperaturer

Hvis der er krav om, at smøremidlerne skal have mediemodstandskraft eller nødsmøringsegenskaber foruden høj slidbeskyttelse og bærekapacitet, er pasta en god mulighed. Pastaer bruges desuden ofte til opstarts- og igangsættelsessmøring af koblinger, maskinstyreskinner og strømafbrydende forbindelser.

Smøre- og samlepastaer til høje temperaturer

Hvis der er krav om modstandsdygtig smørefilm for at opnå temperaturer på op til 1200°C, er pastaer det foretrukne valg. Deres væskeformede komponenter fordamper ved 200°C, og ved endnu højere temperaturer sikres det, at tørre smøremidler bevarer funktionaliteten og gør en senere demontering nemmere.
Gevindpastaer gør det nemmere at samle skrueforbindelser med definerede belastninger og gør det nemmere at løsne skrueforbindelser selv efter kørsler under ekstreme temperaturer.