Smørefedtdispensere

Klübermatic: Automatiske smørefedtdispensere

Udover højtydende olier og smøremidler leverer Klüber Lubrication også et program automatiske smøremiddeldispensere til en lang række applikationer, dvs. gennemprøvede og gennemtestede smøreløsninger med mange fordele.

Klüber Lubrication leverer en ideel kombination af det optimale smøremiddel med en automatisk smørefedtdispenser til mange forskellige anvendelser:

Fordele ved automatisk smøring
 • Omhyggeligt udvalgt kombination af specialsmøremiddel og dosering suppleret med rådgivning og service
Pålidelighed
 • Pålidelig, ren og præcis smøring, høj maskintilgængelighed, bedre maskin- og smøremiddelhygiejne
Sikkerhed
 • Forbedret arbejdspladssikkerhed som følge af reduceret vedligeholdelse og reparationsarbejde i farlige zoner eller ubekvemt placerede områder
Økonomisk effektivitet
 • Reduceret manuelt vedligeholdelsesarbejde på perifere og meget spredte smørepunkter
 • Ingen nedetid eller stilstand under smøring og vedligeholdelse
 • Beskyttelse af smørepunkter og smøringssystem mod negativ påvirkning fra omgivelserne, f.eks. med støv, kontamination eller fugt
 • Betydelig reduktion af den risiko for sammenblanding af smøremidler, der forekommer ved manuel smøring
 • Effektiv brug af smøremidler, ingen oversmøring eller lækage forårsaget af ukontrolleret smøremiddeldosering
Produktsortiment:
 • Klübermatic NOVA
 • Klübermatic STAR VARIO
 • Klübermatic STAR CONTROL TIME
 • Klübermatic Basic Kits
 • Klübermatic accessories
 • Valg af smøremiddel til Klübermatic smørefedtdispensere