Udržitelnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí

Náš závazek vůči životnímu prostředí a udržitelnosti v průmyslu

Ve společnosti Klüber Lubrication jde ochrana životního prostředí ruku v ruce s výkonnými zařízeními.

Bereme svou podnikatelskou odpovědnost vážně a v mnoha ohledech podporujeme ochranu životního prostředí a udržitelnost - pomocí našich speciálních maziv a služeb orientovanými na zákazníky, jakož i opatření, která zvyšují udržitelnou tvorbu vnitřních hodnot.

Naše koncepce udržitelnosti pro zvýšení energetické účinnosti a efektivnější využívání zdrojů

Abychom zvýšili udržitelnost v rámci našeho odvětví, zaujímáme ve společnosti Klüber Lubrication holistický přístup, který je založen na strategii udržitelnosti naší mateřské společnosti Freudenberg a zahrnuje celý řetězec tvorby hodnot. Pro tento účel jsou nezbytné dva aspekty, které určují naše činnosti a provozy:

1. Footprint (Námi zanechaná "stopa")

Pod pojmem footprint se skrývá přístup, který zaujímáme, abychom neustále zlepšovali nebo snižovali naše využívání energie a zdrojů. Činíme tak především pomocí výběru a efektivního využíváním vhodných surovin - včetně těch obnovitelných - v našich výrobcích a snižováním spotřeby energie a zdrojů v našem vlastním řetězci tvorby hodnot. Projekty zlepšující naši vlastní energetickou bilanci naleznete v tomto odkazu.

2. Handprint (Pozitivní dopady)

Pozitivními dopady se rozumí činnosti, které provádíme, abychom podpořili udržitelnou tvorbu hodnot pro naše zákazníky. Cílem je pomoci našim zákazníkům dosáhnout cílů udržitelnosti poskytováním našich řešení a služeb.

Abychom zlepšili naši stopu a pozitivní dopady během celého životního cyklu našich výrobků, používáme při vývoji produktů naše hodnocení udržitelnosti.

3. Hodnocení udržitelnosti (Sustainability scorecard)

Naše hodnocení udržitelnosti používáme při vývoji produktů, abychom zlepšili naši stopu a pozitivní dopady během celého životního cyklu našich výrobků.

Cíle udržitelného rozvoje v dohledu: Zodpovědná činnost v zájmu lidí a přírody

V souladu s naším holistickým přístupem se vždy snažíme udržitelně zlepšovat svou vlastní stopu i pozitivní vlivy našich zákazníků. Naše činnosti se řídí iniciativou UNSDG (Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů).

S naším zapojením do UNSDG a 10 zásad iniciativy OSN s názvem Global Compact jejímž členem jsme prostřednictvím naší mateřské společnosti Freudenberg, jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči příštím generacím.

Úplné informace o našem závazku k udržitelnosti naleznete na stránce Zpráva o udržitelnosti společnosti Klüber Lubrication.

Byli bychom rádi, kdyby vám společnost Klüber Lubrication pomohla rychleji dosáhnout vašich cílů udržitelnosti, např. prostřednictvím úspory zdrojů, vyšší energetické účinnosti, snížení objemu odpadu a dalších opatření. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konceptu udržitelnosti nebo našich produktů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.