Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
1. Odpovědné místo

Odpovědným místem ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je společnost:

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Marketingkommunikation
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Tel.: +49 89 78 76-0
Fax: +49 89 78 76-333
info@klueber.com

             -   v dalším textu také jako „Klüber“ 

Našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Datenschutzbeauftragter der Klüber Lubrication München SE & Co. KG

c/o activeMind AG

Potsdamer Str. 3

80802 München, Německo

Telefon: +49 (0)89 / 91 92 94 – 900

klueber@activemind.de

2. Jaké činnosti zpracování dat se provádějí na webových stránkách?

Zásadní upozornění k příjemcům dat v koncernu:

Klüber je podnikem s celosvětovou působností a je začleněn v koncernu Freudenberg. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci společnosti Klüber, národní odbytové společnosti a související podniky.

Pokud by se měly údaje zpracovávat mimo EU, zajistí společnost Klüber pomocí standardních smluv EU včetně vhodných technických a organizačních opatření, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s evropskou úrovní ochrany osobních údajů.

Přehled společností v rámci skupiny podniků najdete na těchto stránkách: https://www.klueber.com/en/kontakt/klueber-lubrication-subsidiaries/

Další speciální příjemci jsou uvedeni u jednotlivých činností zpracování.

 

a. Newsletter a zasílání informací e-mailem

 

Účel a právní podklad

Vaše údaje budou používány k tomu, abychom vám mohli doručovat odebírané newslettery e-mailem, abychom mohli analyzovat vaše interakce a přiřadit vaše akce vašemu uživatelskému profilu. Uvedení vašeho jména je potřebné k tomu, abychom vás mohli v newsletterech oslovovat osobně a případně vás identifikovat, pokud se rozhodnete uplatnit svá práva jakožto dotčená osoba.

Pro doručování newsletterů je uvedení vaší e-mailové adresy dostačující. Při přihlášení k odběru našich newsletterů budou vámi uvedené údaje používány výhradně k tomuto účelu. Odběratelé mohou být také informováni e-mailem o okolnostech, které jsou relevantní pro služby nebo registraci (například změny nabídky newsletterů nebo technických okolností).

K zajištění účinné registrace potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom mohli ověřit, že přihlášení skutečně provedl majitel určité e-mailové adresy, používáme postup „dvojitého přihlášení“. K tomu zaprotokolujeme přihlášení k odběru newsletterů. Data nepředáváme jiným osobám.

Na základě vašeho výslovně uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR) vám zasíláme pravidelně naše newslettery, resp. srovnatelné informace e-mailem na vaši uvedenou e-mailovou adresu.

Příjemce:

Příjemci dat jsou pouze odpovědná místa a smluvní zpracovatel Marketo, Inc., jehož prostřednictvím vám zasíláme newslettery.

Doba uložení:

Osobní údaje budou v této souvislosti zpracovávány jen po dobu, po kterou budeme mít k dispozici odpovídající souhlas. Poté budou smazány.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, pouze na základě svého souhlasu. Bez existence souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat naše newslettery.

Odvolání souhlasu

Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich používáním k zasílání newsletterů společností Klüber můžete kdykoli odvolat. V každém newsletteru najdete odpovídající odkaz k tomuto účelu. Kromě toho lze souhlas odvolat prostřednictvím dalších možností kontaktu, které jsou uvedeny na webových stránkách.

Profilování

Pokud jste nám udělili svůj souhlas, vyhodnotíme vaše používání zasílaných newsletterů a vyhodnotíme navazující návštěvy webové prezentace společnosti Klüber, abychom mohli obsah newsletterů a webovou nabídku nadále vylepšovat a optimalizovat v souladu se skutečnými zájmy návštěvníků.

 

b. Kontaktní formulář

 

Účel a právní podklad a oprávněný zájem

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR). Připraveným kontaktním formulářem vám chceme umožnit snadné navázání kontaktu. Vámi uvedené údaje budou uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících otázek.

Jestliže s námi navážete kontakt, abyste si vyžádali nabídku, bude následovat zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře k provedení předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR).

Příjemce:

Údržbu našich webových stránek provádí poskytovatel služeb, který pro nás pracuje jako smluvní dodavatel.

Pokud nám zašlete poptávku, resp. nabídku, mohou naši poskytovatelé služeb, které využíváme, obdržet k tomuto účelu data, pokud předmětná data potřebují ke splnění svých výkonů (například služby IT).

Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji jednali důvěrně.

Doba uložení:

Data budou smazána nejpozději 6 měsíců po zpracování poptávky.

Pokud vznikne smluvní poměr, podléháme zákonným archivačním lhůtám a vaše data smažeme po šesti, resp. deseti letech.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši poptávku však můžeme zpracovat pouze v případě, že nám sdělíte své jméno, svou e-mailovou adresu a také důvod své poptávky.

Námitka

O svém právu na námitku podle článku 21 nařízení GDPR se dočtete níže.

 

c. Návštěva našich webových stránek

 

Účel a právní podklad a oprávněný zájem

Pokud přistupujete na naše webové stránky, tzn. pokud se neregistrujete nebo nepředáte informace jinak, budou se automaticky zaznamenávat informace všeobecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) obsahují například druh
webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu apod.

Budou se zpracovávat zejména k následujícím účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání spojení
  webových stránek,
 • zajištění hladkého využívání našich
  webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a také
 • k dalším administrativním účelům.

Kromě toho si vyhrazujeme právo dodatečně zkontrolovat soubory protokolu serveru, zda nevykazují konkrétní známky využívání v rozporu se zákonnými předpisy.

Vaše data nebudeme využívat k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu budeme případně statisticky vyhodnocovat, abychom optimalizovali naši internetovou prezentaci a za ní stojící techniku.

Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na vylepšování stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

K provozu a údržbě našich webových stránek využíváme technické poskytovatele služeb, kteří vyvíjejí činnost jako naši smluvní dodavatelé.

Doba uložení:

Data budou smazána, jakmile již nebudou třeba k účelům, ke kterým byla pořízena. To v zásadě platí po skončení příslušné relace pro data, která slouží k přípravě webových stránek.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není předepsáno ani zákonnými předpisy, ani smluvně. Bez IP adresy a označení pomocí souborů cookie však není zajištěna správná činnost a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby a servis navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezené.

Námitka

O svém právu na námitku podle článku 21 nařízení GDPR se dočtete níže.

 

d. Registrace na našich webových stránkách

 

Účel a právní podklad a oprávněný zájem

Při registraci k používání našich individualizovaných služeb shromažďujeme určité osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje (například telefonní číslo a e-mailová adresa). Jste-li u nás registrováni, můžete přistupovat k obsahům a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Přihlášení uživatelé mají navíc možnost v případě potřeby kdykoli změnit nebo smazat údaje, které zadali při registraci. Samozřejmě vás budeme kdykoli informovat o osobních údajích, které o vás máme uloženy.

Zpracování údajů zadaných při registraci se provádí na základě souhlasu uživatele (článek 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR).

Příjemce:

K provozu a údržbě našich webových stránek využíváme technické poskytovatele služeb, kteří vyvíjejí činnost jako naši smluvní dodavatelé.

Doba uložení:

Osobní údaje budou v této souvislosti zpracovávány jen po dobu, po kterou budeme mít k dispozici odpovídající souhlas. Poté budou smazány, pokud tomu nebude bránit jakákoli zákonná povinnost určující povinnosti při archivaci. Chcete-li v této souvislosti navázat kontakt, použijte kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, pouze na základě svého souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nebudeme moci poskytnout přístup k našim nabízeným obsahům a službám.

Odvolání souhlasu

Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich používáním společností Klüber můžete kdykoli odvolat bez stanovené formální podoby. Jednoduše k tomu použijte kontaktní údaje, které jsou uvedeny na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

e. Technicky nezbytné soubory cookie

 

Účel a právní podklad a oprávněný zájem

Abychom mohli naše webové stránky připravit tak, aby byly uživatelsky příjemné, používáme soubory cookie. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby prohlížeč, který je vyvolal, bylo možné identifikovat i po změně stránky.

V souborech cookie se přitom ukládají a předávají zejména následující údaje:

 • Nastavení jazyka

Účelem použití tohoto technicky nutného souboru cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich internetových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je třeba, aby byl prohlížeč, který stránky vyvolal, identifikovatelný a znovu rozpoznaný i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující účely:

 • převzetí jazykových nastavení,
 • zapamatování hledaných výrazů.

Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na utváření našich stránek tak, aby byly uživatelsky příjemné a snadno ovladatelné.

Příjemce údajů

Příjemci údajů jsou případně techničtí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují provoz a údržbu našich webových stránek jako smluvní dodavatelé. Za tímto účelem jsme s poskytovateli uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování zakázek.

Doba uložení a podrobnosti o souborech cookie

Podrobnosti o době uložení souborů cookie a rozsahu jejich funkcí najdete v informacích a upozorněních, které jsou k dispozici na začátku návštěvy našich webových stránek prostřednictvím nástroje „Cookiebot“ v rubrice „Vypršení platnosti“, resp. „Účel“.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Bez těchto údajů však není zaručena správná činnost ani funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby a servis navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezené.

Námitka

O svém právu na námitku podle článku 21 nařízení GDPR se dočtete níže.

Upozornění k souborům cookie

Samozřejmě můžete naše webové stránky používat v podstatě zcela bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou většinou nastaveny tak, aby automaticky přijímaly soubory cookie. Všeobecně platí, že používání souborů cookie lze kdykoli deaktivovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Chcete-li se dozvědět, jak můžete změnit toto nastavení, použijte funkci nápovědy svého internetového prohlížeče. Pro standardní prohlížeč viz přehled uvedený níže. Jestliže jste deaktivovali používání souborů cookie, vezměte na vědomí, že jednotlivé funkce našich webových stránek možná nemusí fungovat.

Protože se tyto soubory cookie mohou týkat (také) osobních údajů, informujeme vás o tom v následujících odstavcích.

Prostřednictvím nastavení svého prohlížeče lze smazat jednotlivé soubory cookie nebo veškeré uložené soubory cookie. Navíc obdržíte informace a návody, jak tyto soubory cookie smazat nebo jak lze předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace na následujících odkazech:

f. Technicky nikoli nezbytné soubory cookie

 

Účel a právní podklad

Na našich webových stránkách se částečně používají soubory „cookie“. Za těmito standardními technologiemi se skrývají malé textové soubory, které se uloží do vámi používaného zařízení a které mimo jiné umožňují zpříjemnit návštěvu webových stránek nebo ji učinit bezpečnější. Soubory cookie mohou sloužit také k lepšímu přizpůsobení nabídky na webových stránkách zájmům návštěvníků nebo stránky všeobecně vylepšovat na základě statistických vyhodnocení.

Podrobnosti o tom, které soubory cookie používáme, jsou uvedeny v podrobnostech našich nástrojů cookie „Cookiebot“, který vidíte na začátku návštěvy našich webových stránek.

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Příjemce údajů

Příjemci údajů jsou případně techničtí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují provoz a údržbu našich webových stránek jako smluvní dodavatelé. Za tímto účelem jsme s poskytovateli uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování zakázek.

Další příjemce a podrobnosti o technickém způsobu fungování použitých nástrojů najdete v našem nástroji „Cookiebot“.

Doba uložení a podrobnosti o souborech cookie

Podrobnosti o době uložení souborů cookie a rozsahu jejich funkcí najdete v informacích a upozorněních, které jsou k dispozici na začátku návštěvy našich webových stránek prostřednictvím nástroje „Cookiebot“ v rubrice „Vypršení platnosti“, resp. „Účel“.

Odvolání souhlasu

Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich používáním společností Klüber můžete kdykoli odvolat bez stanovené formální podoby. Jednoduše k tomu použijte kontaktní údaje, které jsou uvedeny na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Profilování

S pomocí nástrojů sledování lze vyhodnotit chování návštěvníků webových stránek a analyzovat jejich zájmy. K tomu vytváříme pseudonymizovaný uživatelský profil.

 

g. Používání nástroje Google Analytics

 

Účel a právní podklad

Na našich webových stránkách se nástroj Google Analytics používá jako nástroj ke sledování, resp. webové analýze. Pomocí webové analýzy obdržíme informace o chování návštěvníků na našich webových stránkách – týkající se například původu návštěvníků nebo doby jejich setrvání. Na základě těchto informací můžeme zjistit slabiny webových stránek a vylepšit jejich efektivitu.

Nástroj Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v dalším textu: „Google“). Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači a umožňují provést analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky získané pomocí souborů cookie se přenášejí zpravidla na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na základě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa uvnitř členských zemí Evropské unie nebo v jiném smluvním státu dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa převáděna na server Google do USA, kde je zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotila, jak využíváte tuto webovou stránku, sestavila zprávu o činnosti webové stránky a poskytla provozovateli webové stránky další služby, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, kterou získá Google Analytics od vašeho prohlížeče, se nespojuje s ostatními daty Google.

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Odvolání souhlasu

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v celém rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat společností Google, která jsou získaná prostřednictvím souborů cookie a vztahují se k používání webové stránky (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný doplněk prohlížeče: doplněk prohlížeče k deaktivaci nástroje Google Analytics [ODKAZ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Jako alternativu k výše popsanému doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních lze sledování nástrojem Google Analytics na našich stránkách zakázat kliknutím na odkaz [ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs ]. Tím se ve vašem zařízení instaluje odhlašovací (opt-out) soubor cookie. Tím se záznam dat nástrojem Google Analytics zakáže do budoucna pro tuto webovou stránku a tento prohlížeč, dokud zůstane soubor cookie uložen ve vašem prohlížeči.

Příjemce:

Příjemci dat jsou pouze odpovědná místa a společnost Google jakožto smluvní zpracovatel. Za tímto účelem jsme uzavřeli se společností Google odpovídající smlouvu o zpracování dat na zakázku.

Doba uložení:

Údaje, které budou od nás společnosti Google přeneseny, se smažou po uplynutí 14 měsíců. Vymazání dat, jejichž archivační lhůta končí po 14 měsících, se provádí každý měsíc.

Přenos do jiných zemí:

Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Kromě toho jsme pro použití nástroje Google Analytics uzavřeli se společností Google odpovídající standardní ustanovení o ochraně osobních údajů.

Profilování:

S pomocí nástrojů sledování Google Analytics lze vyhodnotit chování návštěvníků webových stránek a analyzovat jejich zájmy. K tomu vytváříme pseudonymizovaný uživatelský profil.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

 

h. Používání knihoven skriptů (Google Fonts)

 

Účel a právní podklad

Abychom naše obsahy zobrazovali správně a graficky příjemně bez ohledu na použitý prohlížeč, používáme na těchto webových stránkách k zobrazení textů knihovnu „Google Fonts“ společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, v dalším textu „Google“).

Směrnice o ochraně osobních údajů provozovatele knihovny najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Příjemce:

Vyvolání knihovny skriptů nebo knihovny písem automaticky vyvolá spojení s provozovatelem knihovny. Přitom je teoreticky možné – v současnosti však také nejasné, zda a případně k jakým účelům – aby provozovatel (v tomto případě Google) shromažďoval data.

Doba uložení:

Připojením knihovny Google Fonts neshromažďujeme žádné údaje.

Další informace ke knihovně Google Fonts najdete na stránkách https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Přenos do jiných zemí:

Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Námitka proti zpracování:

K zobrazení obsahů se zpravidla používá programovací jazyk JavaScript. Zpracování dat proto můžete odmítnout tím, že ve svém prohlížeči deaktivujete provádění skriptů v jazyce JavaScript nebo instalujete blokování JavaScript. Mějte na paměti, že tím může dojít k omezení funkcí webových stránek.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Při potlačení webových typů písma Google Fonts však nelze zaručit bezchybné zobrazení webových stránek.

 

i. Používání nástroje Google Maps

 

Účel a právní podklad

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps. Nástroj Google Maps provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v dalším textu: „Google“). Díky tomu můžeme přímo zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňujeme vám pohodlné používání funkcí map.

Bližší informace o zpracování dat společností Google jsou uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů společností Google. Tam můžete v centru ochrany osobních údajů změnit také svá osobní nastavení ochrany osobních údajů.

 

Podrobné návody ke správě vlastních údajů v souvislosti s produkty Google najdete zde.

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Příjemce:

Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Google informace, že jste vyvolali odpovídající podstránku našich webových stránek. To se stane nezávisle na tom, zda poskytuje společnost Google uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Jestliže jste přihlášeni u společnosti Google, vaše data se přiřadí přímo vašemu účtu.

Námitka proti zpracování:

Jestliže si nepřejete přiřazení ve svém profilu u společnosti Google, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit od účtu Google. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je k účelům reklamy, průzkumu trhu nebo k uspořádání svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) k poskytování reklamy podle potřeb uživatele a k informování jiných uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vyjádřit námitku proti vytváření uživatelských profilů, přičemž se k jeho uplatnění musíte obrátit na společnost Google.

Doba uložení:

Připojením map Google Maps neshromažďujeme žádné údaje.

Přenos do jiných zemí:

Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zablokování zpracování:

Jestliže si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo využívala vaše údaje prostřednictvím naší internetové prezentace, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci využívat naše stránky, nebo je budete moci využívat jen omezeně.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

 

j. Integrovaná videa YouTube

 

Účel a právní podklad

Na některých našich webových stránkách jsou integrována videa YouTube. Provozovatelem příslušných doplňků je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“). Jestliže navštívíte stránku s doplňkem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Přitom se serverům YouTube sdělí, které stránky navštěvujete. Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při procházení internetu osobně vašemu účtu. Tomu zamezíte tím, že se nejdříve odhlásíte od svého účtu YouTube.

Jestliže se spustí přehrávání videa YouTube, použije poskytovatel služeb soubory cookie, které shromažďují údaje o chování uživatele.

Další informace k účelu a rozsahu pořizování dat a jejich zpracování společností YouTube obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele. Také zde obdržíte další informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromí (https://policies.google.com/privacy?hl=cs). Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právní podklad:

Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zobrazovat video obsahy uložené na video platformě YouTube bez oklik na našich webových stránkách.

Příjemce:

Načtení YouTube automaticky vyvolá spojení se společností Google.

Doba uložení a námitka proti zpracování:

Kdo deaktivoval ukládání souborů cookie v programu Google Ads, nemusí počítat s těmito soubory cookie ani u videí YouTube. YouTube ale ukládá v jiných souborech cookie neosobní informace o používání. Jestliže tomu chcete zabránit, musíte zablokovat ukládání souborů cookie v prohlížeči.

Další informace o ochraně osobních údajů společností YouTube jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Přenos do jiných zemí:

Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

Námitka

O svém právu na námitku podle článku 21 nařízení GDPR se dočtete níže.

 

k. Sociální doplňky

 

Druh a účel zpracování:

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost používat takzvaná „tlačítka sociálních médií“. Na ochranu vašich osobních údajů používáme při implementaci řešení „Shariff“. Díky ní se tato tlačítka začlení do webové stránky pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušné webové stránky poskytovatele tlačítka. Kliknutím na grafiku tak budete přeneseni ke službám jednotlivých poskytovatelů. Vaše údaje budou odeslány příslušným poskytovatelům až poté. Pokud na grafiku nekliknete, nedojde k žádné výměně dat mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií. Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích jsou uvedeny v příslušných podmínkách používání odpovídajících poskytovatelů. Další informace k řešení Shariff najdete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našich webových stránkách jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících podniků:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburk – Německo)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno – CA 94066 – USA)

 

l. Google AdWords

 

Účel a právní podklad

Naše webové stránky používají nástroj Google Conversion-Tracking. Společnost provozující službu Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jestliže se na naše webové stránky dostanete z inzerátu zobrazeného společností Google, nástroj Google AdWords uloží ve vašem počítači soubor cookie. Cookie pro Conversion Tracking se uloží, pokud uživatel klikne na některý inzerát, který zobrazil Google.

Jestliže uživatel navštíví jen určité stránky naší webové prezentace a platnost souboru cookie dosud nevypršela, můžeme my a Google poznat, že uživatel klikl na inzerát a byl převeden k této stránce. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Díky tomu nemohou být tyto soubory cookie sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí převodních souborů cookie slouží k vytváření statistik konverze pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování Conversion Tracking. Tito zákazníci se dozvědí celkové počty uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a kteří byli prostřednictvím odkazu ze stránek opatřených příznakem Conversion Tracking převedeni dále. Neobdrží však žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Příjemce:

Při každé návštěvě našich webových stránek se budou společnosti Google do USA přenášet osobní údaje včetně vaší IP adresy. Tyto osobní údaje bude společnost Google ukládat. Společnost Google předává podle okolností tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem jiným osobám.

Naše společnost neobdrží od společnosti Google žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat danou osobu.

Doba uložení:

Tyto soubory cookie ztrácejí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci.

Přenos do jiných zemí:

Google zpracovává vaše údaje v USA a podřizuje se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Námitka proti zpracování:

Jestliže se nechcete podílet na sledování, můžete odmítnout ukládání souborů cookie, které je k tomu nutné – například nastavením prohlížeče, který obecně deaktivuje automatické ukládání souborů cookie, nebo můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby byly soubory cookie blokovány z domény „googleleadservices.com“.

Vezměte na vědomí, že pokud si nepřejete žádný záznam zjištěných dat, nesmíte odhlašovací (opt-out) soubory cookie smazat. Jestliže smažete všechny soubory cookie ve svém prohlížeči, musíte znovu uložit příslušný odhlašovací soubor cookie.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

 

m. Používání nástroje Google Remarketing

 

Účel a právní podklad

Tato webová stránka využívá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Společností provozující službu Google Remarketing je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v dalším textu „Google“).

Tato funkce slouží k tomu, aby se návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google nabízely reklamní inzeráty vztahující se k zájmům uživatele. V prohlížeči návštěvníka webových stránek se uloží takzvaný soubor „cookie“, který umožňuje znovu rozpoznat návštěvníka, který vyvolal tyto webové stránky, jež patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamní inzeráty, které se vztahují k obsahům, jež návštěvník vyvolal dříve na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Právním podkladem tohoto zpracování dat je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Příjemce:

Při každé návštěvě našich webových stránek se budou společnosti Google do USA přenášet osobní údaje včetně vaší IP adresy. Tyto osobní údaje bude společnost Google ukládat. Společnost Google předává podle okolností tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem jiným osobám.

Naše společnost neobdrží od společnosti Google žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat danou osobu.

Zablokování zpracování:

Podle vlastních tvrzení neshromažďuje společnost Google při tomto procesu žádné osobní údaje. Pokud byste si nepřáli funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji celkově deaktivovat odpovídajícím nastavením na stránce https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=cs. Alternativně můžete deaktivovat ukládání souborů cookie pro reklamu zaměřenou podle zájmů uživatele na základě jejich iniciativy v reklamní síti; v takovém případě postupujte podle pokynů na stránce http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

 

n. Používání Marketo

 

Účel a právní podklad

Na našich webových stránkách se používá ke sledování, resp. webové analýze, nástroj Marketo. Pomocí webové analýzy obdržíme informace o chování návštěvníků na našich webových stránkách – týkající se například původu návštěvníků nebo doby jejich setrvání. Na základě těchto informací můžeme zjistit slabiny webových stránek a vylepšit jejich efektivitu. Tento nástroj nám umožňuje zobrazovat vám obsahy v souladu s vašimi zájmy. K tomu se mimo jiné používají také údaje o zájmech, které jsme shromáždili v souvislosti s rozesíláním newsletterů nebo na základě historie vašich nákupů.

Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR na základě vašeho souhlasu.

Příjemce:

Příjemcem dat jsou pouze odpovědná místa a smluvní zpracovatel Marketo, Inc.

Doba uložení:

Vaše údaje se budou zásadně zpracovávat až do odvolání vašeho souhlasu. Pokud by kromě toho zřetelně vyjadřovaly odpovídající podklady, že účel zpracování je splněn nebo že váš zájem o naše produkty a služby již netrvá, vaše údaje smažeme.

Přenos do jiných zemí:

Společnost Marketo zpracovává vaše údaje v USA a podřídila se standardu ochrany osobních údajů EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Kromě toho jsme pro použití uvedeného nástroje uzavřeli se společností Marketo odpovídající standardní ustanovení o ochraně osobních údajů.

Profilování:

S pomocí společnosti Marketo lze vyhodnotit chování návštěvníků webových stránek a analyzovat jejich zájmy. K tomu vytváříme pseudonymizovaný uživatelský profil.

Poskytnutí je předepsáno nebo je nutné:

Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonnými předpisy ani smluvně. Váš souhlas je dobrovolný. Pokud zablokujete přístup, mohou se na webových stránkách projevit omezení funkce.

Odvolání souhlasu

Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich používáním společností Klüber můžete kdykoli odvolat bez stanovené formální podoby. Jednoduše k tomu použijte kontaktní údaje, které jsou uvedeny na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Zabezpečení údajů

S osobními údaji nakládáme jen takovým způsobem, jaký je možný v souladu s ustanoveními právních předpisů na ochranu osobních údajů. Snažíme se přitom také zajistit všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje mohli kdykoli přiměřeně ochránit před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Abychom chránili bezpečnost vašich údajů při přenosu, používáme proces šifrování (například SSL) prostřednictvím HTTPS. Naše servery jsou zabezpečeny firewallem a antivirovou ochranou. Procesy zálohování a obnovy dat a také koncepce rolí a oprávnění jsou pro nás samozřejmostí.

Naši zaměstnanci jsou při nakládání s údaji povinni respektovat ustanovení nařízení GDPR a BDSG.

4. Jaká práva na ochranu osobních údajů máte?

Každá dotčená osoba má právo na informování podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na smazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na námitku podle článku 21 GDPR a také právo na přenositelnost dat podle článku 20 GDPR.

U práva na informování a u práva na smazání platí omezení podle § 34 a 35 BDSG (německý spolkový zákon na ochranu osobních údajů).

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete ve vztahu k nám kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání souhlasných prohlášení, která nám byla sdělena před vstoupením nařízení GDPR v platnost, tedy před 25. květnem 2018. Vezměte na vědomí, že odvolání vždy platí do budoucna. Na zpracování, která byla provedena před odvoláním, se odvolání nevztahuje.

Navíc existuje právo na stížnost u příslušného orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů (článek 77 GDPR v platném znění, § 19 BDSG). Seznam dozorčích úřadů (pro neveřejnou oblast) s adresami najdete na adrese:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Změny našich ustanovení na ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby neustále vyhovovalo aktuálním právním požadavkům nebo aby odráželo změny našich výkonů (například při zavedení nových služeb). Při vaší nové návštěvě našich stránek pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Informace o vašem právu na podání námitky podle čl. 21 nařízení GDPR

Právo na podání námitky ve vztahu k jednotlivým případům

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (zpracování údajů na podkladě oprávněného zájmu); to platí rovněž pro profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Jestliže vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat nutné důvody zpracování hodné ochrany, převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, prosazování nebo obhajování právních nároků.

Příjemce námitky

Námitku lze podat bez stanovené formy s uvedením předmětu „Námitka“ a s uvedením vašeho jména, vaší adresy a vašeho data narození; námitku zašlete na kontaktní údaje odpovědného místa, které jsou uvedeny v části 1.