Úspěch: Cíl snížení CO2 o 75 % pro rok 2025 byl splněn již v roce 2022!

Společnost Klüber Lubrication dále pokračuje v cestě ke klimatické neutralitě. V roce 2022 se podařilo snížit emise ekvivalentu CO2 o vynikajících 76,1 % oproti roku 2019, čímž společnost překročila své cíle dříve, než původně plánovala.

Faktory úspěchu: čisticí prostředky, ekologická elektřina a energetická účinnost

"Jako tým pro udržitelnost máme z dosaženého výsledku velkou radost a bereme ho jako další motivaci k dalšímu zintenzivnění našeho úsilí. Jedním z klíčových poznatků je pro nás skutečnost, že i ambiciózních cílů lze dosáhnout, pokud se jim věnuje celá společnost a všichni zaměstnanci. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni přispět k dosažení cíle OSN 1,5 stupně Celsia ve sféře našeho vlivu," říká globální manažer pro udržitelnost Markus Hermann. "Jako tým pro udržitelnost chceme ukázat a dát naději: snižování emisí CO2 funguje!"

Emise CO2eq* z rozpouštědel se nyní snížily o 94 %. Po velkých úspěších při snižování emisí CO2 souvisejících s energií v letech 2020 a 2021 zde došlo k určité stagnaci. Proto je důležité se na tyto emise opět více zaměřit a prostřednictvím nových nápadů a pilotních projektů dosáhnout průlomu zejména v oblasti Scope 1 (plyn, nafta). Hodnoty jsou vypočteny podle rozsahu "Scope 1 a 2" "Protokolu o skleníkových plynech" a zahrnují všechny přímé, tj. vlastní vyrobené emise, i nepřímé emise z nakoupené energie, např. elektřiny, ve všech výrobních a prodejních místech.

Přehrát

"Dalším milníkem je pro nás snížení emisí CO2 o 90 %, čehož chceme dosáhnout do roku 2030. Uvidíme, zda se nám to podaří opět dříve," říká Markus Hermann. Při vší radosti z toho, čeho jsme dosáhli, si uvědomujeme, že výzva je mnohem větší, než jsme původně předpokládali. Kromě snížení emisí v našich prodejních a výrobních závodech (Scope 1+2) řešíme společně s dodavateli a zákazníky také nepřímé emise v celém hodnotovém řetězci - od vrtů až po likvidaci nebo ideálně až po minimální recyklaci (Scope 3). I zde společnost Klüber Lubrication vyvinula strategii s odlišnými cíli. "Výzva je to obrovská," říká Hermann. Zůstává však optimistou: "Nehledáme v první řadě překážky, ale příležitosti a řešení. To je součástí naší DNA. Prostě to udělejme!"

O našem pokroku a mnoha dalších iniciativách informujeme v naší výroční zprávě o udržitelnosti, která bude zveřejněna v květnu.

* CO2eq znamená, že jsou zohledněny všechny emise související s klimatem, nejen CO2.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.