Klüber Lubrication uzavřela partnerství se společnostmi Dalog a Novexa s cílem prodloužit životnost pohonů a zvýšit energetickou účinnost

„Našim zákazníkům můžeme posloužit od začátku do konce životnosti jejich pohonů,” říká Justin Koozer, vedoucí divize Global Mining společnosti Klüber Lubrication. „Neznám žádnou jinou společnost v našem odvětví, která by poskytovala takovou úroveň služeb.”

Touto „úrovní služeb“ je míněno synergické partnerství mezi:

  •  Společností Klüber Lubrication, dodavatelem výkonných provozních maziv, která zajišťují hladký provoz, zvyšují energetickou účinnost a minimalizují prostoje
  • Společností Dalog dodávající monitorovací snímače, jež pomáhají při prevenci poruch, kterým lze předejít, pomocí vzdálené analýzy stavu strojů a současně ověřují zvýšenou energetickou účinnost
  • NOVEXA, odborníci na údržbu, kteří vyvinuli jedinečnou metodu reprofilace umožňující odstranění deformace profilu a návrat k původnímu evolventnímu profilu ozubeného věnce bez demontáže, a to v průměrné době 6 dnů

Společnost Klüber Lubrication již nějakou dobu pozoruje, že se klienti v těžebním průmyslu obávají neočekávaných poruch, které je budou stát stovky tisíc dolarů na drahých výměnách a rozsáhlých prostojích. Proto se vydala cestou partnerství, které by klienty zbavilo těchto obav a chránilo je před zbytečnými prostoji a finančními ztrátami.

Když se stanete poskytovatelem komplexních řešení, vložíte kontrolu do rukou zákazníků:

„Funguje to takto,” vysvětluje Justin. „Řekněme, že nainstalujete pohon a ten by teoreticky měl vydržet více než 20 let. Jenže nevydrží.

Někde v průběhu let dojde k použití špatného maziva, nesprávnému použití správného maziva nebo nevyhnutelnému opotřebení.

Nakonec dojde k nesouososti mezi pastorkem a ozubeným kolem,“ pokračuje Justin. Něco selže.

A je to nákladné selhání. Tato ozubená kola jsou tak velká, že je dokáže vyrobit jen několik společností, a čekací doba na nové může být až 12 měsíců.

„Co kdybyste se tomu všemu mohli vyhnout?” ptá se Justin. „Co kdybyste využili nejlepší mazivo na světě a nainstalovali snímače společnosti Dalog, které včas zasáhnou a zabrání nehodě, a poté zapojili společnost NOVEXA s jejím převratným systémem opravy škod (identifikovaných snímači Dalog), která vrátí vše do optimálních podmínek záběru?“

Společnosti Klüber Lubrication, Novexa a Dalog se o výhodnosti tohoto partnerství přesvědčily na vlastní kůži. Jedním z příkladů je zákazník v Brazílii, který následně naměřil drastický pokles úrovně vibrací – dosáhl tak 4,8% úspory nákladů na spotřebu energie – po opravě zlomeného zubu svařením a následné reprofilaci na cementovém kulovém mlýnu.

Toto partnerství posouvá manažery z reakčního postoje k aktivnímu řízení svých strojů: díky správnému mazání, očím uvnitř strojů prostřednictvím senzorů a preventivní údržbě.

Další výhodou je to, co tento stav znamená pro úsilí o udržitelnost. Monitorovací systém společnosti Dalog poskytuje informace, které lze použít k externím auditům a internímu výkaznictví k prokázání úspor energie. Jen v cementárnách toto partnerství prokázalo, že používání energeticky účinných maziv od společnosti Klüber Lubrication zvýšilo účinnost minimálně o 3 až 4 %.

Ať už hledáte plynulejší provoz nebo vyšší energetickou účinnost, můžete očekávat, že toto partnerství přinese řadu výhod:

  • Maximalizujte provozuschopnost díky vyšší spolehlivosti zařízení
  • Minimalizujte své celkové provozní náklady díky vylepšenému výkonu a nižší spotřebě maziva
  • Prodlužte životnost svého zařízení prostřednictvím nejvyšší ochrany proti opotřebení, která je na trhu k dispozici
  • Méně mimořádných událostí a vyšší bezpečnost v provozu
  • Více rozhodovacích nástrojů

Využijte výhod tohoto spojení. Kontaktujte naše kolegy přes náš zákaznický servis na cs@cz.klueber.com nebo na tel. čísle +420 234 714 710, popřípadě rovnou našeho kolegu Petra Kněžourka (Technical Sales Engineer – těžký průmysl) na čísle +420 605 248 374.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.