Separátory forem

Správná separace a mazání při procesu tváření

Ať již provádíte lití kovů, lisování ve formě nebo vysekávání, použití správného maziva výrazně přispívá ke správnému procesu tváření. Pomocí našich speciálních produktů bude provoz Vašich zařízení ekonomický, a to jak z důvodu nízké spotřeby, ale také z důvodu jednodušších následných procesů.

Použití daného typu pomocného prostředku v první řadě závisí na druhu procesu tváření. Zatímco při procesu lití je prioritou separační účinek, při tváření zatepla jsou očekávány také dobré mazací vlastnosti.

Šlichty - speciální maziva pro procesy lití

Pro zajištění kontinuální výroby jsou vyžadovány separátory (šlichty), které by umožnily co nejdelší životnost licích nástrojů. Kromě toho by šlichta neměla pouze čistě oddělovat litý materiál a formu, ale také by měla zajišťovat, aby roztavený kov co nejlépe zatékal do formy. Pomocí správného řešení budou Vaše odlitky homogenní a budou mít stejný povrch. Za tímto účelem Vám nabízíme speciální vysokoteplotní produkty, které zajišťují dlouhou životnost. Tak bude moci vyrábět déle bez nové aplikace. Na základě optimalizovaných vlastností tečení můžete také redukovat množství následných operací.

Tváření - delší výroba s malou tvorbou zbytků

Také při procesech tváření zatepla, jako je například kování nebo lisování, je kromě rozměrové stálosti hotových dílů důležité zajištění co nejdelší životnosti zápustek a nástrojů. Kromě toho je nutné minimalizovat množství zbytků a usazenin v zápustce. Separátory forem musí být snadno aplikovány a po procesu tváření musí být snadno odstranitelné.

Naše výkonové spektrum pro procesy tváření zahrnuje celou paletu klasických olejů a směsí olejů s grafitem až po inovativní laky a prášky umožňující ekonomičtější provoz strojních zařízení. Pro lisování zastudena jsme například vyvinuli prášek, který také odpovídá směrnicím pro používání tohoto produktu v potravinářském průmyslu.

Tyto separátory forem by Vás mohly zajímat:

Klüberplus S 10 (laková šlichta)
Klüberpress HF 2-1... (speciální mazací oleje pro lisování zatepla)
Klüberpress CE 3 (prášek pro lisování zastudena)

Chcete s námi konzultovat Vaše požadavky na separátory forem? Pomocí této stránky se můžete spojit s Vaší kontaktní osobou.