Železnice a kolejová doprava

Speciální maziva zvyšující spolehlivost

V železničním průmyslu hrají maziva klíčovou roli při zajištění spolehlivého provozu vozidel a infrastruktury. Díky naší dlouhodobé spolupráci s výrobci a provozovateli dokážeme vyvíjet vysoce výkonná maziva, která přispívají k hladkému provozu vašich komponent.

Pro dodržování jízdních řádů je nezbytně důležitý bezproblémový provoz vlaků a železniční infrastruktury. Selhání jediného komponentu železniční dopravy kvůli počasí, vibracím nebo dynamické zátěži dokáže způsobit značné narušení vlakové dopravy a ztrátu výnosů.

Vyzkoušeno a otestováno na našem vlastním zkušebním stroji

Protože chceme co nejlépe splňovat požadavky našich zákazníků, vyvinuli jsme řadu vysoce výkonných maziv, která jsme otestovali v naší rozsáhlé zkušebně. Vyvinuli jsme například převodový olej, který můžete používat jak při vysokých teplotách, tak i při velmi nízkých teplotách až do -60°C. Naše speciální maziva neustále zlepšujeme, abychom zvýšili jejich rezervní kapacity, např. pro ložiska trakčních motorů, čímž snižujeme náklady životního cyklu. Každé nové výhybkové mazivo je řádně otestováno na vlastním vyhrazeném zkušebním zařízení, aby se zjistilo, zda je vhodné pro ostrý provoz. Aby se zabránilo nadměrnému zatěžování jednotlivých komponent, je nezbytně nutné používat pouze maziva, která si zachovají své produktové vlastnosti bez ohledu na okolní podmínky a zajistí tak, že při změně výhybek budou působit co nejmenší síly.

Protože je ochrana životního prostředí důležitá pro všechny z nás, mnohá z našich nově vyvíjených maziv jsou rychle biologicky odbouratelná. S takovými produkty budete schopni splňovat rostoucí požadavky kladené na vaše vlaky a infrastrukturu, např. prevenci kontaminace podzemních vod.

S našimi vysoce výkonnými mazivy získáte kriticky důležité výhody, díky kterým zlepšíte váš výkon: Prodloužené intervaly domazání a údržby, delší životnost komponent, spolehlivější železniční služby a snížení provozních nákladů v porovnání s konvenčními produkty. Mnoho známých výrobců proto důvěřuje našim mazivům a používá je pro počáteční mazání ve svých drážních vozidlech.

Chcete-li se o našich řešeních dozvědět více, klikněte na tento odkaz a kontaktujte nás.

Vaše výhody na první pohled:

  • spolehlivý provoz drážních vozidel a infrastruktury
  • nižší náklady díky prodloužení intervalů domazání a sníženému opotřebení
  • rychle biologicky odbouratelná maziva
  • vylepšená ziskovost díky menším nákladům životního cyklu