Klüberplus SK 02-295

Obj. č.: 012166 Mazací vosk

Klüberplus SK 02-295 je mazací vosk na bázi kombinace vysokomolekulárních syntetických uhlovodíků. Výrobek chrání před třením, opotřebením, třecí korozí a rzí. Má především výborné mazací vlastnosti v oblasti mezního a smíšeného tření, při malých kluzných pohybech nebo rychlostech a specifických vysokých zatíženích, působí také proti zadrhávání mezi kluznými plochami (stick-slip). Hodí se pro mazání třecích členů rozdílných materiálových párů, zejména také ze slitin hliníku.

Zkoušky na Tannertově indikátoru velikosti kluzného tření potvrzují dobré mazací vlastnosti Klüberplus SK 02-295. Je nutné poznamenat, že všechny součinitele tření leží pod hranicí 0,1 a nevyskytuje se žádné zadrhávání mezi kluznými plochami. Významnou charakteristikou produktu je, že při stoupající teplotě - mezi 45 a 75 °C - přechází konzistentní struktura na kapalnou. Přitom se Klüberplus SK 02-295 vyznačuje velice dobrou adhezí. Při zkoušce na svisle umístěném plechu (ocel St 14) nebylo při zahřátí na 100 °C pozorováno žádné stékání mazacího vosku. Před zkouškou byl Klüberplus SK 02-295 za studena nanesen v množství cca 6 g/m2. Struktura produktu je reverzibilní. Při opětném ochlazení dostává Klüberplus SK 02-295 po překročení rozmezí měknutí (45 až 75 °C) opět konzistentní strukturu. V konzistentní struktuře je mazací vosk výjimečně elastický a stabilní za studena. Produkt Klüberplus SK 02-295 má velmi dobrou oxidační stabilitu. Produkt Klüberplus SK 02-295 je ekologicky nezávadný produkt a spadá do třídy ohrožení vody 1 (slabě ohrožuje vodu). Produkt Klüberplus SK 02-295 je také výborným přípravkem na ochranu proti korozi. Při zkoušce v měnících se podmínkách kondenzované vody (DIN 50 017 KFW) je stupeň koroze 0 po 30 cyklech (720 hodin). To odpovídá výkonu vysoce kvalitních protikorozních látek. Produkt Klüberplus SK 02-295 je např. ve srovnání s hydraulickým olejem několikanásobně účinnější.

Produkt Klüberplus SK 02-295 je registrován podle NSF pro kategorii H1 a odpovídá tak ustanovení FDA CFR 21 § 178.3570. Mazivo bylo vyvinuto pro aplikace, kde existuje možnost náhodného, technicky nevyhnutelného kontaktu s produkty a obaly v oblasti potravinářského, kosmetického a farmaceutického průmyslu, jakož i v oblasti průmyslu výroby krmiv. Používání produktu Klüberplus SK 02-295 tak přispívá ke zvýšení spolehlivosti Vašich výrobních procesů. Přesto však doporučujeme provést další analýzu rizik, například HACCP.

Klüberplus SK 02-295
  • Průmyslová odvětví

    Průmyslová odvětví

Výhody pro váš provoz

  • Produkt nešpiní

  • Vosková struktura

  • Chrání před opotřebením a snižuje tření při mezním a smíšeném tření

  • Žádné zadrhávání mezi třecími plochami (stick-slip)

  • Velmi nízký součinitel tření

  • Stupeň ohrožení vody 1

  • Produkt schválen podle NSF H1

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.