Servisní produkty

Zvýšení účinnosti, snížení provozních nákladů

Při používání správného maziva prodlužujete životnost Vašich strojů a jejich dílů. Pomocí správného servisu navíc také ušetříte náklady na energii a údržbu a zvýšíte produktivitu. Ukážeme Vám jak na to, a to pomocí četných přídavných výkonů, které Vám poskytují pravou nadhodnotu.

KlüberEfficiencySupport – systematické rozpoznávání a realizace potenciálu pro optimalizaci

Ačkoliv maziva zpravidla představují pouze malou část provozních nákladů, skrývají v sobě výrazný potenciál. Kdo maziva správně a optimálně vybere, sníží náklady na energii, náhradní díly a pracovní sílu., zároveň zvýší produktivitu svých zařízení. Proto jsme prostřednictvím KlüberEfficiencySupport  vyvinuli rozsáhlý balíček služeb, pomocí kterého můžete výrazně snížit provozní náklady. Za tímto účelem u Vás provedeme systematickou analýzu Vašich procesů a jejich částí a vypracujeme pro Vás praktická řešení přizpůsobená Vašim požadavkům. Dále zkontrolujeme účinek našich opatření v běžícím provozu a poskytneme Vám tak přesvědčivé výsledky ve formě výpočtů a zpráv. Kromě toho Vašim pracovníkům poskytneme naše know-how ve formě individuálních školení. Tím si trvale zajistíte další úspory.

Naše služby jsou rozdělené do jednotlivých a vzájemně sladěných modulů, které Vám jsou k dispozici po celém světě:

  • Snížení nákladů na energii pomocí KlüberEnergy
  • Snížení nákladů na údržbu pomocí KlüberMaintain
  • Zvýšení produktivity prostřednictvím KlüberMonitor
  • Prodloužení životnosti strojních dílů pomocí KlüberRenew
KlüberEnergy

Náklady na energii jsou v mnoha průmyslových odvětvích rozhodujícím faktorem pro provozní náklady. V projektu KlüberEnergy analyzujeme spotřebu energie a společně s Vámi určíme konkrétní potenciál úspor při použití našich speciálních maziv a tyto úspory realizujeme. Naše spektrum výkonů zahrnuje poradenství v oblasti úspory energií, měření a vyhodnocení spotřeby energie, včetně dokumentace získaných výsledků.

KlüberMaintain

Služba KlüberMaintain Vás podporuje při optimalizaci Vaší údržby. Za tímto účelem Vám v rámci účinného řízení maziv poradíme při jejich výběru, označování a skladování. Kromě toho pro Vás připravíme provozní plány mazání, pomocí kterých můžete údržbu plánovat a provádět racionálněji.

KlüberMonitor

Pomocí služby KlüberMonitor můžete spolehlivě kontrolovat mazané součásti zařízení a zvyšovat produktivitu na základě kratších časů výpadků produkce. Kromě toho provedeme analýzu Vašich maziv, strojních dílů a povrchů a na tomto základě Vám dáme konkrétní doporučení. Například pro délku intervalů domazávání, optimalizované používání Vašich maziv, ale také pro preventivní opatření.

KlüberRenew

Služba KlüberRenew zahrnuje všechny služby, pomocí kterých můžete prodloužit životnost drahých dílů podléhajících opotřebení v oblasti velkých pohonů a pro řetězy. Přímo u Vás ve firmě Vám pomůžeme s mazáním při záběhu, utěsnění a opravném mazání. Kromě toho u Vás provedeme školení a konzultace, jak pomocí výběru správného maziva eliminujete neplánované prostoje strojních zařízení.

Více se o našem balíčku služeb KlüberEfficiencySupport dozvíte od Vaší kontaktní osoby. Kontaktovat ji můžete pomocí této stránky.