UNISILKON LCA 3801

Obj. č.: 022100 Speciální plastické mazivo pro armatury na pitnou vodu a nekovové třecí páry

Toto speciální plastické mazivo na bázi silikonového oleje a vápenatého mýdla bylo primárně vyvinuto pro armatury a aplikace v sanitární technice. Produkt UNISILKON LCA 3801 má dobrou smáčivost také v úzkých mazacích mezerách a těžko přístupných třecích místech.

Na základě nízké závislosti viskozity na teplotě je například v míchačích ovládaných jednou rukou dosaženo konstantního komfortu ovládání (ovládací síly) při působení studené, teplé a horké vody a při specifických měrných tlacích pro keramické destičky cca 4 N/mm² podle konstrukčního provedení.

Produkt UNISILKON LCA 3801 odolává působení různých médií používaných v oblasti nápojového průmyslu a také odolává působení kyselých a alkalických dezinfekčních prostředků. Produkt UNISILKON LCA 3801 neodolává působení většiny organických rozpouštědel ani působení silných kyselin a hydroxidů.

UNISILKON LCA 3801
 • Průmyslová odvětví

  Průmyslová odvětví

Výhody pro váš provoz

 • Produkt pro všechny třecí páry, jako např. keramika/keramika, kov/plast a ve spojení s elastomery;

 • U nosných podílů mezi 50 a 99,9 % dobrá smáčivost a adheze na různých površích materiálů přispívají ke konstantní funkčnosti po dobu předpokládané životnosti;

 • Velmi malá závislost na teplotě znamená vysoký komfort při obsluze (haptika) a to až do přípustné hodnoty měrného tlaku cca. 4 N/mm²;

 • Velmi dobrá odolnost proti působení studené, teplé a horké vody;

 • Dobrá tepelná stabilita také u tenkého filmu maziva přispívá k dlouhé funkční životnosti v kartuších s keramickými destičkami;

 • Dobrý těsnicí účinek a roztékavost ze "zásobníku maziva";

 • Produkt je neutrální vůči keramice, kovům, elastomerům a plastům;

 • Produkt je schválen podle DVGW-KTW (směrnice UBA), NSF 61, ACS, další schválení na vyžádání; tato schválení umožňují používání tohoto "konstrukčního prvku" pro všechna třecí místa přicházející do styku s vodou a také pro třecí místa, která jsou ve stálém styku s pitnou vodou.

Buďte v kontaktu

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.