Klüberalfa YV 93-302

Obj. č.: 013062 Kluzný prostředek na ventily, armatury a zařízení dopravující kyslík pod vysokým parciálním tlakem

Klüberalfa YV 93-302 je bílý vysokotlaký kluzný prostředek na bázi perfluorovaného polyetheru obsahující pevná maziva a vyznačující se dobrou smáčivostí.

Nabízí dobrou odolnost proti náhlému zvýšení tlaku kyslíku a proti působení velmi široké škály chemických látek. Abychom zajistili neustálou shodu s takto vysokým standardem kvality, vyrábíme kluzný prostředek Klüberalfa YV 93-302 v malých šaržích za dodržování přísných hygienických požadavků. Každá šarže se kontroluje na základě Seznamu nekovových materiálů M 034-1 (213-075).

Produkt Klüberalfa YV 93-1202 je certifikován podle NSF pro kategorii H1, odpovídá ustanovení FDA 21 CFR § 178.3570 a lze ho používat v potravinářském průmyslu.

Klüberalfa YV 93-302

Výhody pro váš provoz

 • Spolehlivý provoz zařízení a komponent využívajících plynný kyslík díky

  • díky odolnosti vůči vysokému tlaku kyslíku (viz produktová data)

  • dobré snášenlivosti s většinou materiálů používaných v tomto průmyslovém odvětví

  • díky širokému rozsahu provozních teplot

 • Univerzální kluzné činidlo

  • pro průmyslovou manipulaci s kyslíkem, vzduchem, oxidem uhličitým, inertními a jinými plyny a rovněž s produkty jejich kondenzace

  • registrace NSF H1 pro použití v potravinářském průmyslu a při výrobě nápojů

 • Tento produkt je rovněž vhodný pro zařízení a komponenty dopravující kapalný kyslík

 • Každá šarže produktu je testována na reaktivitu vůči kyslíku

Buďte v kontaktu

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.