ISOFLEX TEL/3000 ALTEMP

Obj. č.: 005060 Plastické mazivo pro lehký chod s vlastnostmi zlepšujícími nouzových chod

Aplikace v jemné mechanice nebo v textilním průmyslu mají často oproti jiným průmyslovým odvětvím zvláštní požadavky. V průmyslu jemné mechaniky nebo v textilním průmyslu jsou často vyžadována plastická maziva s nízkým třecím nebo náběhovým točivým momentem a zároveň s vlastnostmi zlepšujícími nouzový chod. Někdy jsou také vyžadovány dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Pro aplikace tohoto typu jsme vyvinuli náš produkt pro lehký chod ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP.

Produkt ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP je dynamicky lehké plastické mazivo světlé barvy pro třecí místa s použitím v textilním průmyslu a jemné mechanice. Základ produktu tvoří esterový olej, ropný olej, lithné mýdlo a speciální kombinace pevných maziv.

Produkt ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP má na základě svého složení nízké třecí a rozběhové točivé momenty, vlastnosti zlepšující nouzový chod, poskytuje dobrou ochranu proti korozi a opotřebení, má dobrou oxidační stabilitu a používá se pro dlouhé intervaly domazávání. Tím Vám produkt ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP pomáhá snižovat provozní náklady.

ISOFLEX TEL/3000 ALTEMP

Výhody pro váš provoz

  • Nízké třecí a náběhové točivé momenty na základě syntetického složení produktu

  • Prodloužená životnost konstrukčních dílů na základě optimalizované ochrany proti opotřebení

  • Dobré protikorozní vlastnosti produktu chrání před předčasnou poruchou konstrukčních dílů

  • Nízké vlastní zahřívání ložisek na základě nízkého tření maziva, čímž se zvyšuje životnost ložisek

Buďte v kontaktu

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.