BARRIERTA L 25 DL

Obj. č.: 090020 Speciální plastické mazivo pro mazání různých materiálů v jemné mechanice

Produkt BARRIERTA L 25 DL na základě použitého perfluorpolyéterového oleje a PTFE odolává působení mnoha médií, například vody a uhlovodíků.

Potřebujete zajistit u třecích míst kluzných párů elastomer/plast nebo plast/plast nízké součinitele tření po dlouhou dobu a v široké teplotní oblasti? Nízkých součinitelů tření do teplot až -25 °C je možné dosáhnout použitím produktu BARRIERTA L 25 DL v mnoha aplikacích, zejména při mazání těsnění u dveří vlaků. To Vám například umožní splnit požadavky u vlaků na malý vzestup tlaku při průjezdech tunelem a konstantní ovládací síly dveří v široké teplotní oblasti.

Očekávají Vaši zákazníci dlouhou životnost těsnění i v případech, kdy je vystaveno přímému slunečnímu záření: Produkt BARRIERTA L 25 DL absorbuje část ultrafialového záření slunečního světla, čímž těsnění zůstává pružné po delší dobu.

Požadujete dobrou snášenlivost s citlivými materiály? V praxi se ukazuje dobrá snášenlivost produktu s mnoha citlivými plasty, jako například PC, nebo elastomery jako EPDM.

Požadujete pro aplikace v optice mazivo, které na čočkách nevytváří žádný kondenzát? V tomto případě produkt BARRIERTA L 25 DL má na základě nízkého tlaku páry základového oleje dobré předpoklady eliminovat vznik kondenzátu.

BARRIERTA L 25 DL

Výhody pro váš provoz

  • Produkt je snášenlivý s plasty a elastomery, např. EPDM nebo elastomery na bázi silikonu

  • Malé třecí síly u kluzných párů plast/plast a elastomer/plast

  • Dobrá odolnost proti působení vody

  • Zpomalené stárnutí plastů při působení slunečních paprsků

Buďte v kontaktu

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.