Kluzná ložiska

Hladký provoz se správným mazivem

Kluzná ložiska jsou často vystavována vysokému napětí kvůli vysokým rychlostem, oscilačním pohybům nebo extrémním teplotám. Tyto vysoké nároky vyžadují výjimečné řešení mazání.

Naše speciální maziva jsou vhodná pro vaše požadavky a minimalizují tření a opotřebení, prodlužují intervaly údržby a tak značně snižují vaše náklady.

U kluzných ložisek jsou pohyblivé oblasti navzájem v přímém lineárním kontaktu. Kluzná ložiska mohou absorbovat větší síly než valivá ložiska, ale kvůli většímu tření podléhají i většímu opotřebení. Mazivo musí odpovídat vašim provozním a designovým požadavkům, aby bylo zajištěno, že vaše kluzná ložiska poběží hladce bez domazávání po dlouhou dobu. Například kluzná ložiska používaná v cementářském průmyslu mají zcela odlišné požadavky než ložiska používaná na lodích, v automobilovém průmyslu nebo potravinářské výrobě. Jsme na vaší straně, když jde o výběr správného maziva pro vaši oblast použití, např. suchá kluzná ložiska, ložiska ze slinutého kovu, kluzná ložiska z masivního bronzu nebo hydrodynamická kluzná ložiska. Rozvíjíme úzkou spolupráci s instituty, výzkumnými zařízeními a výrobci a uživateli kluzných ložisek, abychom zajistili, že naše maziva překročí designové požadavky.

Naše produktová řada je stejně komplexní jako vaše požadavky: nabízíme vysoce výkonná plastická maziva pro extrémní požadavky, maziva s registrací NSF H1 pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a rychle biologicky odbouratelná speciální maziva pro zemědělství, lesnictví a správu vodních zdrojů.

Vyvinuto pro požadavky skutečného života

Naše syntetická speciální maziva zajišťují, že hřídel a vložky ložiskového tělesa zůstanou spolehlivě odděleny, a prodlužují intervaly domazání, a to i při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách. Vyvinuli jsme mazací pasty pro sférická kluzná ložiska v ocelářském průmyslu, které zajišťují spolehlivé mazání při teplotách až 450°C, i speciální plastická maziva pro kluzná ložiska z masivního bronzu ve stavebních strojích a jeřábech. Ta spolehlivě chrání před korozí a opotřebením při působení oscilačních pohybů, nízkých rychlostí a vysokých zátěží. Naše vysoce výkonné vázané nátěry optimalizují povrchy vašich ložisek, např. během počátečního záběhu. Rovněž zajišťují nouzové mazání (např. motorů), pokud dojde k přerušení zásobování mazivem.

Správné speciální mazivo zajišťuje hladký a bezpečný chod při vysokých zátěžích nebo působení vody a ostatních okolních médií, čímž prodlužuje životnost vašich kluzných ložisek ve vozidlech, strojích a zařízeních.

Máte zájem? Kontaktujte nás prostřednictvím naší kontaktní stránky.