Aktuality

Mazání lineárních ložisek

07. May 2020

Mazání lineárních ložisek

Porozumění lineárním ložiskům, jakož i rozdílům mezi nimi, je zásadní pro zajištění dlouhodobého a bezproblémového výkonu v mnoha různých odvětvích.

Společnost Klüber Lubrication připravila následující vysvětlení ve formě všeobecných pokynů. 

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím vašeho nejbližšího zástupce společnosti Klüber Lubrication nebo výrobce vámi používaného maziva. V tomto článku se budeme zabývat různými typy běžně používaných lineárních ložisek, typy tření a některými řešeními mazání, která bychom vám mohli nabídnout.

Obecně vzato jsou hlavní rozdíly mezi valivým ložiskem a lineárním ložiskem následující:

• Lineární ložiska vyžadují mnohem více maziva než valivá ložiska
• Smíšené tření na začátku a na konci každého zdvihu
• Během pohybu se mazivo nanáší přes vodicí lištu nebo vřeteno

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si naši kompletní "bílou knihu" na tomto odkazu.