Aktuality

Speciální čistící mazivo snižuje prostoje u větrných elektráren

14. January 2020

Speciální čistící mazivo snižuje prostoje u větrných elektráren

Výkonné čisticí mazivo pro ložiska generátoru uvolňuje úsady, aby se minimalizovala údržba a elektrárny zůstaly v chodu.

Ztvrdlé úsady, které se hromadí uvnitř ložisek generátoru, mohou vést k problémům. A co hůře – jejich akumulace může bránit úspěšnému provozu. Alarmy vedou k omezení provozu strojů a většina těchto situací vyžaduje, aby obsluha ručně očistila podezřelá ložiska. V důsledku toho dochází ke ztrátám, protože větrné turbíny nefungují na plný výkon kvůli údržbě. S ohledem na tyto výzvy jsme stvořili mazivo Klübersynth BZ 68-400, abychom minimalizovali nákladné prostoje spojené se zablokovanými ložisky generátoru.

Díky menší potřebě údržby mohou větrné elektrárny pokračovat v provozu při maximálním výkonu

Mazivo Klübersynth BZ 68-400 je navrženo tak, aby mírnilo teplotu ložisek ve větrných turbínách. Speciální složení uvolňuje úsady, které se hromadí kolem ložisek, a zajišťuje spolehlivé mazání bránící před opotřebením a korozí. Díky tomuto jedinečnému mazivu lze valivá ložiska čistit i během provozu a větrné elektrárny tak mohou pracovat při maximálním výkonu.

Klübersynth BZ 68-400 poskytuje následující výhody, které vám pomáhají snížit náklady u větrných elektráren:

  • Kratší doba údržby díky snadné aplikaci
  • Vysoká spolehlivost komponent díky účinně mazaným valivým ložiskům
  • Zvýšený výstupní výkon v důsledku kratší doby prostojů kvůli alarmům

Klübersynth BZ 68-400 prospívá valivým ložiskům i v ostatních oblastech použití

Mazivo Klübersynth BZ 68-400 je snášenlivé s několika typy základových olejů. To z něj dělá univerzální, jednoduché řešení, které lze využít nejen ve větrných turbínách, ale i v jiných oblastech použití.

Stáhněte si technický list s úplnými podrobnostmi o použití a výhodách produktu.