Aktuality

Jak se oleje na bázi polyglykolu chovají během mazání velkých uzavřených pohonů

24. April 2019

Jak se oleje na bázi polyglykolu chovají během mazání velkých uzavřených pohonů

V moderní technologii pohonů je použitý mazací olej základní součást celkového designu pohonu. Stále přísnější požadavky kladené na velké uzavřené pohony používané například v odvětví větrných elektráren, a průmyslu…

Navzdory kladné zpětné vazbě ohledně použití syntetických převodových olejů na bázi polyglykolu zde stále existuje nejistota ohledně jejich použitelnosti z hlediska elastomerových těsnění a možného omezení jejich účinnosti kvůli jejich rozpustnosti ve vodě. Příznivé třecí vlastnosti polyglykolů vedly k tomu, že se tyto oleje začaly široce používat při mazání šnekových převodů. Tento článek má za cíl ukázat, že polyglykoly rovněž představují plně životaschopné řešení pro použití u velkých pohonů, které může být dokonce výhodnější než použití polyalfaolefinů.

Více informací o našich produktech pro cementářský, těžební průmysl, či průmysl větrné energetiky naleznete na těchto odkazech.