Aktuality

Optimalizace výroby obalů pomocí speciálních maziv

12. June 2018

Optimalizace výroby obalů pomocí speciálních maziv

Úspora nákladů na energii a zlepšení bilance CO2 - Klüber Lubrication žije udržitelně ruku v ruce se svými zákazníky

Snižování provozních nákladů a optimalizace výroby má pro manažery výroby nejvyšší prioritu. Tato opatření však musí jít ruku v ruce se strategiemi udržitelného rozvoje právě zaváděnými v mnoha společnostech. Regulace bezpečnosti a ochrany zdraví při prácii je stále důležitější, jakožto hodnoty, ke kterým se mezinárodní výrobce obalových materiálů rovněž zavázal.

V jednom z výrobních závodů byly náklady na údržbu a energii pozoruhodně vysoké. Vyrábí více než 2 miliony balení každý den na osmi výrobních linkách - a to více než 300 dní za rok.

Výrobní linky jsou vybaveny sušícími pecemi, dopravními pásy s řetězy a ložisky, které jsou vystaveny nejen vysokým teplotám, ale také vysoké vlhkosti po dobu 24 hodin denně. Kromě ložisek musí být I řetězy pravidelně mazány. Dosavadní olej pro mazání řetězů tvořil vysoké množství reziduí, což vedlo ke zvýšení spotřeby el. proudu. Navzdory častému přemazávání nemohou být řetězy dale mazány kvůli tvorbě reziduí. V důsledku toho přebytečný olej kontaminoval obaly. V sušičce došlo k požáru kvůli kondenzaci oleje, což představovalo akutní hrozbu pro zaměstnance i samotnou výrobu. Vedle zvýšených nákladů na energii v důsledku vysoké spotřeby u pohonu řetězu vznikly vysoké náklady na údržbu, protože bylo potřeba vyměnit řetězy již po třech letech namísto každých pěti let. Okolnosti, které společnost nutně potřebovala změnit.

“Udržitelné” řešení

Za účelem zlepšení tohoto stavu se společnost obrátila na specialistu na maziva, společnost Klüber Lubrication. Pro test na jedné výrobní lince specialist navrhl produkt Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus.

Výsledek: Na řetězech se vytvářelo významně méně reziduí. Byly také dosaženy požadované úspěchy z hlediska údržby a bezpečnosti práce. Riziko požáru bylo eliminováno redukovaným odpařováním maziva. Další výhody: Spotřeba energie byla snížena o 50%, což vedlo ke zvýšení výroby o cca. 20%. Celkově je to velmi úspěšný výsledek, který přispívá ke konceptu udržitelného rozvoje společnosti. Z tohoto důvodu zákazník rychle změnil mazivo i u dalších výrobních linek na již zmíněné mazivo Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus.

Pozitivní “handprint” - příspěvek Klüber Lubrication k udržitelnému rozvoji

Jako jeden z předních světových výrobců speciálních maziv si Klüber Lubrication uvědomuje svou odpovědnost vůči lidem a přírodě. Díky svým trvale udržitelným výrobkům a službám společnost podporuje své zákazníky při dosahování jak ekologických, tak ekonomických cílů - pozitivního “handprintu”. Klüber Lubrication pomáhá svým zákazníkům rychleji dosáhnout vlastních cílů udržitelného rozvoje, například úsporou energie, snižováním emisí, prodloužením údržbových cyklů, snížením prostojů strojů a zařízení a snížením potřebných množství oleje pro efektivní provoz.