Aktuality

Eliminace předčasného opotřebení a závad pomocí automatického mazání

29. April 2015

Eliminace předčasného opotřebení a závad pomocí automatického mazání

Klübermatic – speciální maziva v "inteligentních balíčcích"

Mnichov, 22. července 2014

Nadměrné, nebo naopak nedostatečné mazání strojních dílů a zařízení lze eliminovat používáním automatických dávkovačů maziv série Klübermatic vyráběných společností Klüber Lubrication. Tyto systémy zajišťují spolehlivé a přesné mazání třecích míst. Široké portfolio těchto výrobků, které je používáno v mnoha průmyslových odvětvích, bylo nyní doplněno o dávkovač maziva Klübermatic Flex – flexibilní mazací jednotku v kompaktním provedení.

"Klübermatic Flex je velmi čisté, spolehlivé a ekonomické řešení," vysvětluje Alexander Dörner, vedoucí rozvoje servisních služeb společnosti Klüber Lubrication. "automatické systémy mazání nejenže zabraňují přemazání strojních dílů, ale také eliminují jejich předčasné opotřebení způsobené nedostatečným mazáním při současném prodlužování intervalů mezi údržbami a snižování provozních ztrát."

Automatické mazání v porovnání ručním také přináší výhody při mazání míst, která jsou špatně přístupná, při mazání za vysokých teplot a při mazání míst, která jsou daleko od sebe. Automatický dávkovací systém je k dispozici v několika provedeních pro usnadnění nastavení různých intervalů domazávání. Klübermatic lze používat pro jednobodové mazání valivých a kluzných ložisek, kluzných vedení, otevřených převodů, ozubených tyčí, závitových vřeten, těsnění hřídelí a řetězů.