Aktuality

Klüberbio AG 39-602

29. April 2015

Klüberbio AG 39-602

Nové ekologicky šetrné adhezní mazivo pro otevřené pastorkové převody a ocelová lana v námořním průmyslu

Mnichov, 27. května 2014

Společnost Klüber Lubrication představila nový produkt Klüberbio AG 39-602, který představuje ekologicky šetrné mazivo pro otevřené převody a ocelová lana. Na základě použití esterového oleje a vybraných aditiv odpovídá toto plastické mazivo požadavkům pro ekologicky šetrná maziva (EALs, environmentally acceptable lubricants) v souladu s definicí uvedenou v příloze A americké agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), která znamená shodu s obecným povolením pro plavidla z roku 2013 (Vessel General Permit, VGP).

Produkt Klüberbio AG 39-602 obsahuje více než 60 % surovin z obnovitelných zdrojů, čímž se snižuje jeho dopad na životní prostředí v případě kontaminace vody. Na základě dobré adheze produktu na povrchu a jeho odolnosti proti působení vody pomáhá produkt Klüberbio AG 39-602 prodlužovat intervaly domazávání. Aditiva zabraňující korozi a snižující opotřebení také zajišťují delší životnost strojních dílů. Produkt Klüberbio AG 39-602 splňuje požadavky z hlediska biologické odbouratelnosti, toxicity a bioakumulace ve shodě s obecným povolením pro plavidla VGP z roku 2013 (Vessel General Permit).

"Toto speciální plastické mazivo bylo vyvinuté pro aplikace vyžadující dobrou adhezi, ochranu proti korozi, odolnost proti vymývání vodou a ochranu proti opotřebení," říká Dirk Fabry, ředitel pro námořní segment ve společnosti Klüber Lubrication. "Ochrana ocelových lan a otevřených pastorkových převodů navijáků je primárním cílem aplikace tohoto produktu, ale produkt Klüberbio AG 39-602 je vhodný také pro mazání kluzných ložisek např. uložení kormidel a výložníků záchranných člunů. Vysoká viskozita jeho základového oleje 600 cSt umožňuje vytvářet vynikající tloušťku maziva snižující opotřebení strojních dílů.

Produkt Klüberbio AG 39-602 může být aplikován pomocí mazání přenosem přes pastorek nebo štětcem. Pro mazání ocelových lan je také možné použít mazací zařízení se stlačeným vzduchem. Požadované množství maziva závisí na provozních podmínkách dané aplikace.