Aktuality

Nové plastické mazivo pro valivá ložiska poskytuje zvýšenou ochranu proti tření a opotřebení

05. June 2014

Nové plastické mazivo pro valivá ložiska poskytuje zvýšenou ochranu proti tření a opotřebení

Plně syntetické speciální plastické mazivo pro vysoké teploty - také v kombinaci s vysokými zatíženími


Mnichov, 17. dubna 2014 - Společnost Klüber Lubrication uvedla na trh průkopnické plastické mazivo Klübertherm HB 88-182 pro dlouhodobé mazání valivých ložisek. Tento nově vyvinutý produkt nabízí vynikající vlastnosti při vysokých teplotách a může být použit jak pro nízká zatížení v kombinaci s vysokými rychlostmi, tak i pro vysoká zatížení v kombinaci s nízkými rychlostmi. Jedná se o plně syntetický produkt na základě teplotně stabilního základového oleje, zpevňovadla na bázi PTFE a speciálních aditiv.

"Produkt Klübertherm HB 88-182 vyplňuje výkonovou mezeru mezi plastickými mazivy na bázi PFPE olejů, které jsou vhodné pro vysoké teploty, a například běžnými vysokoteplotními plastickými mazivy, která jsou již na hranici svých možností, když jsou vystavena působení vysokých teplot," říká Oliver Fassmann, odpovědný ředitel pro trh ve společnosti Klüber Lubrication. "V případě produktu Klübertherm HB 88-182 jsme vyvinuli ekonomické mazivo s vynikajícími vlastnostmi za vysokých teplot."

Produkt Klübertherm HB 88-182 poskytuje účinnější ochranu proti tření a opotřebení než jiná vysokoteplotní plastická maziva, jedná se o úspěšně vyzkoušený produkt jak pro praxi, tak na zkušebních zařízeních FE8 a FE9 pro zkoušení valivých ložisek. Další výhodou produktu Klübertherm HB 88-182 v porovnání s jinými mazivy používanými pro valivá ložiska je, že při vysokých teplotách toto nové speciální plastické mazivo netvoří zbytky, jak by tomu mohlo být v případě vysokoteplotních plastických maziv s obsahem zpevňovadla na bázi polymočoviny. Produkt Klübertherm HB 88-182 je odolný vůči hydrolýze a účinně chrání strojní díly proti korozi při vysokých teplotách a také ve vlhkém prostředí. Mazivo vykazuje vynikající snášenlivost s elastomery a termoplastovými díly a těsněními. Klübertherm HB 88-182 zůstává měkký a zachovává si mazací účinek i po 500 hodinách provozu ve zkušebním zařízení FE8 při teplotě 180 °C. Jelikož je jeho hustota pouze poloviční v porovnání s plastickým mazivem na bázi PFPE, dochází ke snížení nákladů na jeho spotřebu. Další výhodou je delší životnost tohoto nového plně syntetického plastického maziva. V neposlední řadě vykazuje lepší
biologickou odbouratelnost, a tím i lepší udržitelnost než produkty na bázi PFPE.


O společnosti Klüber Lubrication
Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, obchodní jednotka skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2 000 zaměstnanců ve více než 30 zemích.
Pro další informace kontaktujte našeho specialistu na technické poradenství v oblasti mazání ložisek.


O skupině Freudenberg Chemical Specialities
Společnost Freudenberg Chemical Specialities Mnichov byla založena v roce 2004 jako nová obchodní skupina v rámci Freudenberg Group, Weinheim, Německo, která představuje rodinnou společnost s technologickou diverzifikací a s historií delší než 160 let. Freudenberg Chemical Specialities má štíhlou, tržně orientovanou organizaci se správní radou a korporátními funkcemi. Jejím cílem je podporovat inovační potenciál v oblasti své činnosti a rozšiřovat celosvětové vedoucí postavení na trhu speciálních maziv a separátorů forem. Obchodní skupina zahrnuje pět do značné míry nezávislých divizí, které jsou aktivní ve více než 50 zemích: Klüber Lubrication, Chem-Trend, SurTec, Capol a OKS.