Aktuality

Klüberspeed BFP 42-32 - nová generace plastických maziv pro mazání ložisek vřeten

05. June 2014

Klüberspeed BFP 42-32 - nová generace plastických maziv pro mazání ložisek vřeten

Vzhledem ke zvyšujícím se rychlostem strojů jsou vřetena a hnací systémy obráběcích strojů vystaveny stále rostoucím požadavkům. Vaše stroje se dostávají na hranici svých možností.

My vám tyto hranice pomáháme posouvat. Jako váš flexibilní a kompetentní partner naše produkty neustále vyvíjíme. Nejnovějším výsledkem tohoto vývoje je vysokorychlostní plastické mazivo Klüberspeed BFP 42-32.

Jedná se zejména o použitelnost pro vysoké rychlosti, vlastnosti při záběhu a životnost, které hrají klíčovou roli v hnacích systémech vřeten obráběcích strojů. Stroje jsou neustále vyvíjeny a jejich technologie se zlepšuje. Nicméně i ten nejlepší stroj může fungovat dobře a dlouhodobě jen tehdy, pokud jsou údržba a opravy prováděny optimálním způsobem.

Produkt Klüberspeed BFP 42-32 je plastické mazivo na bázi syntetického oleje a speciálního lithného zpevňovadla pro mazání ložisek vysokorychlostních vřeten. Díky viskozitě základového oleje a chemické složce je umožněno jeho použití u vysokorychlostních vřeten a v porovnání s běžnými plastickými mazivy pro ložiska vřeten zvyšuje jejich životnost.

Chemické složení produktu Klüberspeed BFP 42-32 umožňuje jeho použití jak pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, tak i pro vysokorychlostní válečková ložiska, a to zejména při kombinaci materiálů ocel/keramika. Toto plastické mazivo pro ložiska vřeten je vhodné pro horizontální, diagonální a vertikální pracovní polohy vystavené velmi vysokým otáčkovým faktorům. Vaše výhody při používání tohoto produktu spočívají ve zvýšené životnosti při otáčkovém faktoru až do 2,3 mil. mm/min.

Produkt Klüberspeed BFP 42-32 se s výhodou používá pro vřetena frézovacích strojů, brusek, soustruhů a vrtaček provozovaných při vysokých rychlostech a středních stálých teplotách. Produktem mohou být mazána jak kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, tak válečková ložiska, která se používají v dalších aplikacích pro ložiska pracující za vysokých rychlostí, například pro elektrické nářadí a elektromotory.