Aktuality

Světová poptávka po energiích neustále roste

05. June 2014

Světová poptávka po energiích neustále roste

Se stále rostoucí populací na zemi a s rozvíjejícími se ekonomikami po celém světě lze jenom očekávat, že poptávka po energii stále poroste.

V současné době je více než 50 % světové spotřeby energie vyráběno z ropy a plynu. Podle odhadů v průběhu příštích 20 let poptávka po energii vzroste o 30 % a očekává se, že těžba ropy a zemního plynu bude držet krok s poptávkou.

Aby toto bylo možné, bude nutné pokračovat v průzkumu a provádění vrtů. Dnešní ropné a plynové vrty jsou mnohem hlubší než před 10 roky. Soupravy jsou často rozděleny do kategorií podle jejich schopností, do jaké hloubky mohou vrtat. Nejhlubší kategorie a nejaktivnější je 20 000 stop (6100 metrů) nebo hlubší. Soupravy nevrtají pouze rovně dolů, ale vrtnou korunu lze také natočit do vodorovné polohy pro kopírování geologické zóny. Technologie a zařízení se neustále zlepšují, aby bylo možné takový proces vrtání realizovat.

Naše výrobky jsou testovány přímo na klíčových částech vrtného zařízení, jako jsou například horní pohonné jednotky a injektory potrubí navinutého na bubnech. Tyto vysoce speciální vrtné soupravy dnes fungují s mnohem menším faktorem bezpečnosti. Toto již bylo pozorováno inspektory těchto zařízení, která pracují na maximální výkon, a tak dochází k jejich nadměrnému opotřebení. Právě v takovýchto situacích je mnohem důležitější, aby bylo k dispozici co nejlepší mazání zařízení, které je považováno za srdce soupravy.