Aktuality

MOST JACQUES-CHABAN-DELMANS

05. June 2014

MOST JACQUES-CHABAN-DELMANS

Maziva společnosti Klüber Lubrication hrají významnou roli při realizaci tohoto rozsáhlého projektu

Všude tam, kde pohyblivé části musí hladce fungovat pod vysokým zatížením, je spolehlivé mazání nutností. Nový zvedací most Jacques-Chaban-Delmas nedaleko Bordeaux ve Francii je jedním z těchto případů. Specializovaná společnost Klüber Lubrication byl pověřena, aby dodala maziva pro všechna třecí místa a splnila očekávání použitím třech speciálních maziv, která by přesně odpovídala požadavkům této stavby.

Most Jacques-Chaban-Delmas je působivý zvedací most postavený z betonu a oceli. Most byl otevřen na jaře 2013 a spojuje obvody Bacalan a La Bastide města Bordeaux, které se nacházejí na opačných březích řeky Garonny. Most je dlouhý 433 metrů a jeho maximální šířka je 43 metrů. Pro auta má v každém směru dva pruhy a také stezku pro pěší a cyklisty na každé straně. Dva další jízdní pruhy ve středu mostu jsou vyhrazeny pro veřejnou dopravu. Nejpůsobivější částí mostu je jeho 117 metrů dlouhá střední část, která může být zvednuta, aby byl umožněn průjezd velkých plavidel, jako jsou například výletní lodě, které vplouvají do přístavu Bordeaux. To se děje asi stodvacetkrát za rok. Most se zvedne do výšky 53 metrů za přibližně 11 minut.

Most Jacques-Chaban-Delmas

Vzhledem k tomu, že historické centrum Bordeaux je místo světového dědictví, musel most splňovat nejen technické požadavky, ale i přísná kritéria UNESCO pro nové stavby v historickém prostředí. Silné větry převládající v tomto regionu a vířící vody řeky Garonny byly další výzvou.

Mazání si vyžaduje odborníky

Zvedací most byl navržen architekty Lavignem a Cheronem. Mezi jeho nejvýraznější rysy patří volně stojící pylony dosahující až 77 metrů od jejich základů, každý pylon má průřezovou plochu 11x5,3 metrů. Jsou to právě tyto pylony, které musí držet plnou váhu cca. 2750 tun zvedací střední části mostu. Stavba byla provedena společností GTM ze skupiny VINCI. Studie byla provedena inženýrskou firmou NFM Technologies, která spolupracovala se společností Klüber Lubrication. Mazání této mimořádné konstrukce s mnoha pohyblivými částmi se ukázalo jako náročný úkol, což je důvod, proč tímto společnost Klüber Lubrication byla pověřena.
Zvedací mechanismus mostu funguje jako obří výtah - protizávaží v podobě čtyř kovových tyčí o celkové hmotnosti 2694 tun se uvnitř pylonů pohybují nahoru a dolů. Ty jsou připojeny ke střední části mostu sadou lan přes kladky o průměru 4 metry, které jsou namontovány v horní části pylonů. V základech pylonů jsou lana navinutá na bubnech. Řídicí centrum pro ovládání motorů a navijáků se nachází na pravém břehu řeky.

Zvedací mechanismy

Záležitost dlouhých intervalů domazávání

Všechny pohyblivé části v tomto mechanismu jsou vystaveny extrémně vysokým zatížením a jejich mazání musí být spolehlivé a nesmí docházet k poruchám. Vzhledem k tomu, že některá z třecích míst jsou těžko přístupná, mělo by být dosaženo co nejdelších intervalů domazávání. Protože se Bordeaux se nachází v blízkosti pobřeží Atlantiku, je jeho vzduch bohatý na sůl, která má korodující účinek a způsobuje rychlé zhoršení vlastností maziva. Dalším požadavkem klienta bylo použití pouze malého počtu různých maziv, aby byla vyloučena jejich záměna a nákup a skladování těchto maziv méně složité.

Tři vysoce výkonná maziva pro všechna třecí místa

Po analýze systému společnost Klüber Lubrication doporučila tři speciální maziva, které nabízejí potřebné vlastnosti, aby optimálně uspokojila individuální požadavky velkého množství třecích míst. Ložiska kabelových bubnů a navijáků vyžadovaly plastické mazivo s velmi vysokou viskozitou, tj. vyšší než 1000 mm²/s. Produkt Klüberlub BE 41-1501 je speciální plastické mazivo pro pomaloběžná valivá ložiska pracující při vysokém zatížení. Produkt je vyráběn na bázi vysoce viskózního ropného oleje (ISO VG 1500), speciálního lithného mýdla a velmi účinných vysokotlakých a protioděrových aditiv. Mazivo obsahuje MoS2 a grafit jako pevná maziva pro zajištění nouzového mazání v případě nedostatečné dodávky maziva na mazací místo.

Sůl ve vzduchu

Vzhledem k blízkosti Atlantiku museli odborníci z oblasti tribologie vzít v úvahu korozivní účinek přítomné soli. Produkt Klüberplex AG 11-462 byl speciálně vyvinut pro námořní aplikace, a proto je vhodný pro prostředí se slanou atmosférou. Jedná se o bílé provozní a základové mazivo s možností nanášení štětcem obsahující hlinité komplexní mýdlo, ropný olej a bílé částice pevného maziva. Produkt Klüberplex AG 11-462 odolává působení vysokých zatížení a poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi také při působení mořské vody. Produkt má velmi dobrou adhezi a zvýšenou ochranu proti opotřebení i při nízkých teplotách na základě speciálně vybraných pevných maziv a aditiv. Protože se jedná o bílé mazivo, potřeba čištění místa aplikace se snižuje. Produkt Klüberplex AG 11-462 nabízí všestranné použití, například pro pohony ozubenými věnci a pastorky, ložiska, atd. Spojky, klouby, zámkové mechanismy a vodicí dráhy zvedací střední části jsou také mazány tímto produktem.

Syntetické převodové oleje pro maximální spolehlivost

Pro mazání převodovek společnost Klüber Lubrication vybrala produkt Klübersynth GH 6-320, syntetický vysokoteplotní převodový olej na bázi polyglykolu. Produkt Klübersynth GH 6-320 poskytuje vysokou odolnost proti oděru a mikroskopické důlkové korozi, stejně jako velmi dobrou ochranu proti opotřebení, aby se zabránilo předčasnému selhání ložisek. Díky vynikající odolnosti proti stárnutí a oxidaci syntetického základového oleje tohoto produktu dosahuje Klübersynth GH 6-320 mnohem delší životnosti než maziva na bázi ropných olejů, čímž je možné výrazně prodloužit intervaly mezi údržbami. Optimalizované vlastnosti tření polyglykolového základového oleje snižují energetické ztráty a zvyšují účinnost převodů. Jeho vynikající viskózně-teplotní vlastnosti podporují tvorbu dostatečného filmu maziva při zvýšených a vysokých teplotách. Produkt Klübersynth GH 6-320 má širokou teplotní oblast použití.

Klübersynth GH6-320

Závěr

Spolehlivé mazání pohyblivých částí je nezbytné pro ochranu zařízení před poruchami, a to zejména v případě, pokud jsou tak velká jako výše popsaný zvedací most. Odborníci z oblasti tribologie, jaké má společnost Klüber Lubrication, mají komplexní odborné znalosti a aktivně podporují provozovatele při jejich činnostech od fáze plánování až po vlastní realizaci.