Aktuality

Spolehněte se na speciální maziva a profesionální servis Klüber Lubrication

26. May 2014

Spolehněte se na speciální maziva a profesionální servis Klüber Lubrication

Provozovatelé zařízení se zaměřují na prevenci poruch, nižší provozní náklady a zvyšování objemů výroby. Ačkoliv je to často podceňováno, správné mazivo může významně přispět k dosažení těchto cílů viz případová studie.

Od základování až po opravné mazání

Roztíratelná adhezní maziva Klüberplex AG 11-461 a 462 jsou určena pro použití jako základová maziva pro pohony ozubenými věnci / pastorky a mohou být použity také jako kontrastní maziva pro kontrolu nosného podílu ozubení. Produkty Klüberplex AG 11-461 a 462 mohou být zpracovávány v mazacích lisech s ruční pákou. Oba produkty jsou čerpatelné ve vhodných zařízeních pro centrální mazání a lze je rozprašovat až do teploty 0 °C. Při aplikacích za nízkých teplot do -40°C je stále zachována dobrá adheze. Při dostatečném domazávání je přípustné krátkodobé tepelné zatížení do 200 °C.

Klüberfluid B-F 2 Ultra se používá pro mazání při záběhu nových otevřených pohonů pomocí brodivé lázně, mazání přenosem, cirkulačního nebo rozprašovacího mazání nebo pro korekci boků zubů velkých převodů, které jsou již v provozu delší dobu. Použití není omezeno ani velikostí ani výkonem pohonu. Tyto pohony se vyskytují hlavně u rotačních trubkových pecí, troubových mlýnů a podobných zařízení v cementárnách, vápenkách, v důlním a chemickém průmyslu.

Klüberfluid C-F 4 ULTRA je mazivo nové generace na bázi syntetických uhlovodíků a ropného oleje vyvinuté speciálně pro provozní mazání velkých pohonů ozubeným věncem. Výrobek má dobrou přilnavost, vysokou tlakovou únosnost, poskytuje vysokou ochranu proti opotřebení a může být používán až do teplot 110°C.

Klüberfluid řady D-F ULTRA je mazivo vyvinuté pro opravy poškozených boků zubů otevřených pohonů. Toto mazivo se nanáší pomocí ručního rozprašovacího přístroje Klübermatic LB nebo štětcem v malých množstvích. Protože tento produkt neobsahuje ani grafit ani MOS2, je světlý a nejlépe ho lze použít tam, kde jsou pohony mazány transparentními provozními mazivy.

KlüberRenew - od nuceného mazání při záběhu, přes vizuální kontrolu boků zubů pomocí stroboskopu až po opravné mazání či mechanické opracování.

Získejte výhody díky profesionálnímu servisu KlüberRenew:

Výhody zaběhového mazání

 • Zkrácení doby záběhu z cca 300 až 500 hodin na cca 48 hodin
 • Vyhlazení drsnosti boků zubů v krátkém čase
 • Rychlé dosažení plného mazání
 • Eliminace počátečních poškození
 • Zvýšení účinnosti a produktivity

Výhody kontroly stavu boků zubů

 • Okamžité informace o aktuálním stavu pohonu
 • Výsledky kontroly jako základ pro údržbu orientovanou podle stavu zařízení
 • Jistota aktuálního stavu a funkčnosti pohonu
 • Dokumentace všech důležitých dat o stavu v přehledné formě

Výhody opravného mazání

 • Žádné náklady z důvodů výpadku výroby, oprava je prováděna za běžící výroby
 • Vynikající výsledky v nejkratším čase
 • Pohon zůstává funkční - prodloužení životnosti
 • Zlepšené provozní vlastnosti také u boků zubů s vysokým stupněm poškození
 • Prevence proti tvorbě nových poškození boků zubů
 • Investice do náhradních dílů je možné velmi často přesunout na pozdější dobu

 Výhody mechanického opracování

 • Spolehlivý provoz po celou dobu životnosti
 • Výrazné prodloužení životnosti konstrukčních dílů
 • Zlepšený provoz na základě přebroušení ozubení

Dosažení cílů provozovatele - případová studie

Potenciál speciálních maziv v kombinaci s tribologickým know-how, servisem a podporou je uveden na následujícím příkladu. Cementárna v jedné východoevropské zemi čelila vážnému problému s opotřebovaným pastorkovým pohonem pece, navíc vystaveného silným vibracím a na základě vážného poškození (prasklé zuby, důlková koroze, atd.) bylo u jedné linky nebezpečí dlouhé neplánované odstávky.

Do cementárny byla pozvána společnost Klüber Lubrication, náš specializovaný servisní tým navštívil linku, aby se seznámil se stávajícími provozními podmínkami. Výsledkem důkladné kontroly bylo doporučení mechanického opracování pro celý převod kombinovaného s několika seřízeními a s přechodem z levného maziva pro otevřené převody na vysoce výkonné syntetické transparentní mazivo, které by poskytovalo jemnější záběr a neobsahovalo by těžké kovy, bitumen, pevné částice, atd.

Ačkoliv takovýto typ transparentní kapaliny nebyl nikdy předtím používán pro mazání pohonů ozubenými věnci, odpovědní ředitelé závodu souhlasili s doporučeními našich specialistů na tribologii.

V průběhu šesti dnů byla provedena nezbytná mechanická práce, byl zkontrolován a seřízen mazací systém a bylo dokončeno opravné mazání. V průběhu těchto dnů byl personál cementárny teoreticky a prakticky proškolen servisním týmem v oblasti mechanického opracovávání, optimálního seřízení a údržby mazacího systému a také pro výběr a používání správných maziv pro danou oblast odpovědnosti.

Provozovatel závodu nakonec ocenil velmi dobré výsledky těchto kombinovaných měření. Potvrdil celkové zvýšení provozní bezpečnosti a účinnosti:

 • Provozní podmínky se výrazně zlepšily, nebezpečné vibrace se do velké míry zmenšily
 • Optimální oddělení třecích členů z důvodu desetkrát silnějšího filmu maziva v porovnání s dříve používaným mazivem vedlo k prodloužení životnosti dílů, výsledkem jsou snížené náklady na údržbu a materiál

Transparentnost filmu maziva umožňuje neustálou kontrolu opravených boků zubů i při provozu pece. Proto mohou být případné problémy indikovány snadno a lze včas naplánovat správná opatření. Možnost preventivní údržby přispívá ke zvýšení provozní bezpečnosti.

Na základě vysokého výkonu nového maziva pro otevřené pohony je možné výrazně prodloužit intervaly domazávání, což má za následek snížení spotřeby maziva minimálně o 50 %.