Aktuality

Opravné mazání - součást programu KlüberRenew

23. May 2014

Opravné mazání - součást programu KlüberRenew

Spolehněte se na profesionální servis společnosti Klüber Lubrication, neboť např. v porovnání s několika dny prostoje výrobního zařízení, jako je tomu například v případě mechanického opracování velkých ozubených…

... a zdokumentování jejich stavu v průběhu opravného mazání zanedbatelné.

Je nezbytné zastavit výrobu za účelem opravy boků zubů u velkých pohonů ozubenými věnci?

Není tomu tak dávno, kdy poškození boků zubů velkých pohonů ozubenými věnci bylo řešeno výhradně mechanickým opracováním a nákladnými opravami. Při opravě nemohlo být dosaženo vysoké kvality boků zubů, protože převládaly požadavky na dobu používání a provoz pohonu ozubenými věnci. Na druhé straně byly náklady vznikající z důvodu výrobních ztrát a lidského faktoru velmi vysoké za účelem odstranění vzniklých škod. V současné době jsou pro opravu boků zubů velmi často používána opravná maziva. Tato maziva umožňují odstranit škody na povrchu boků zubů, přičemž mohou být pohony nadále používány se zlepšeným provozním výkonem. Navíc opravné mazání zabraňuje opětovnému poškození obnovených ploch zubů. Rozhodující výhodou opravného mazání oproti mechanickému opracování je, že pohony ozubenými věnci zůstávají zcela provozuschopné a že vysoké tlaky ještě umocňují úspěch opravného mazání. V porovnání s několika dny prostoje výrobního zařízení, jako například v případě mechanického opracování, jsou krátké prostoje pohonů ozubenými věnci za účelem kontroly a zdokumentování stavu v průběhu opravného mazání zanedbatelné. To znamená, že pohon může zůstat v provozu a výroba může pokračovat. Nevznikají žádné náklady z důvodu poruchy pohonu. Protože se jedná a složitý postup, doporučuje se před realizací opravného mazání konzultace s odborníky na tuto oblast.

KlueberRenew_kontrola ozubeneho pohonu          KlueberRenew_opravne mazani           KlueberRenew_mechanicke opracovani ozubenych pohonu

Jak funguje opravné mazání?

Při používání opravných maziv dochází k odírání materiálu. Maziva obsahují speciálně vyvinuté vysoce aktivní a účinné sloučeniny, které způsobují mechanické, chemické a korozní opotřebení kovových povrchů. Proto i malé množství tohoto maziva může ve velmi krátké době odstranit potřebné množství materiálu z boků zubů v souladu s požadavky zákazníka na opravu a technickou uskutečnitelnost opravy. Odírání materiálu je v kontaktních místech stejnoměrné. Schopnost opravy prostřednictvím odstraňování materiálu je omezená tloušťkou vytvrzené povrchové vrstvy boků zubů. Samotná vytvrzená povrchová vrstva je přitom ovlivněna velmi málo. Opotřebení povrchu a tím opravu vzniklé škody je možné řídit množstvím maziva, dobou aplikace a reakční dobou maziva v každém cyklu jeho aplikace a dobou opravy jako celku. Aplikací řízeného opotřebení dochází k vyrovnání profilu boků zubů po celé jejich šířce a výšce, takže opět dochází k plnému záběru. Pomocí této techniky je možné snadno opravit škody vzniklé zadíráním, poškrábání a rýhování. Do určité míry je také možné opravit plastickou deformaci materiálu.V případě výskytu důlkové koroze je možné proces dalšího poškozování a tím tvorby nové důlkové koroze eliminovat erozí materiálu na přetížených částech boků zubů, což vede k většímu stejnoměrnému rozdělení zatížení přes boky zubů, a tím ke snížení jejich specifických špičkových zatížení. V pohonech mlýnů může být úspěšného opravného mazání dosaženo v relativně krátkém čase. V porovnání s pohony pecí je rychlost otáčení vyšší, čímž se zuby do kontaktu dostávají častěji. Proces opravy je také urychlen vyššími kluznými rychlostmi. V závislosti na stupni poškození opravné mazání pohonů mlýnů trvá jeden nebo dva dny. Pohony pecí vyžadují větší množství opravných maziv z důvodu menšího otáčení a méně častějšího kontaktu zubů. V tomto případě proces opravného mazání trvá dva nebo tři pracovní dny.

Jaké výhody přináší opravné mazání?

Když dojde na opravu boků zubů velkých pohonů ozubenými věnci, poskytuje opravné mazání velké množství výhod oproti mechanickému opracování. I provoz vážně poškozených ozubených pohonů lze zlepšit pomocí opravného mazání, takže jejich výměna může být často odložena o několik roků. Mezi další výhody patří prodloužení životnosti dílů pohonů a možnost jejich opravy za nepřerušeného provozu. Někdy není možné se vyhnout mechanickému opracování, ale možnost jeho kombinace s opravným mazáním dále zvyšuje očekávanou životnost zařízení. Ačkoliv opravné mazání neodstraní nutnost eventuální výměny dílu, může tuto výměnu odsunout o několik let a zvýšit spolehlivost ozubeného převodu.