Aktuality

INOVACE - udržitelnost a postřeh pro detail

01. December 2013

INOVACE - udržitelnost a postřeh pro detail

HGO InfraSea Solutions volí vysoce výkonná a ekologická speciální maziva od společnosti Klüber Lubrication

Používání větrné energie pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledních letech výrazně získává na významu. Významným faktorem v tomto ohledu je instalace nebo rozšiřování mořských větrných farem. Stavba stále větších zařízení na moři daleko od pobřeží v hloubkách 20 až 40 m je velmi ambiciózní úkol. V zájmu ochrany křehkého ekosystému v Severním moři musí být kontaminace omezena na minimum například pomocí maziv šetrných k životnímu prostředí při instalaci nebo provozu těchto zařízení. Výkonnost maziv šetrných k životnímu prostředí však musí být přinejmenším stejná jako u běžně používaných maziv.

Těžkotonážní plavidlo "INNOVATION" společnosti HGO InfraSea Solutions

Pro stavbu plovoucích zařízení byla vyvinuta plavidla vybavená speciálními jeřáby s velkou nosností a zdvihacími systémy. Jedno z technicky nejnáročnějších zařízení je těžkotonážní plavidlo se samozdvižnou plošinou nesoucí název "INNOVATION" společnosti HGO InfraSea Solutions se sídlem v Brémách v Německu. Od září roku 2012 je toto plavidlo používáno v Severním moři pro německý hlubinný projekt Global Tech I - větrnou farmu s celkovým plánovaným počtem 80 větrných elektráren na ploše 41 km2, které mohou zásobovat až 445 000 domácností elektrickou energií vyrobenou z větru.

Speciální maziva pro těžkotonážní plavidla

Plavidlo "INNOVATION" s nosností 8000 tun nese jeřáb o nosnosti 1500 tun a je používáno pro instalaci mořských větrných turbín o výšce více než 120 metrů a s výkonem více než 6 MW a pro instalaci těžkých základů na mořském dně do hloubky až 50 metrů. Zdvihací systém plavidla má čtyři nohy, které nejsou spuštěny na mořské dno, dokud plavidlo nedosáhne své cílové polohy. Poté lze celé plavidlo zdvihnout v závislosti na vlnách do výšky 10 až 20 metrů nad hladinu vody. Plavidlo je pevně ukotveno vlastní hmotností a tvoří tak spolehlivou pracovní plošinu v rozbouřeném moři.

Účinné mazivo šetrné k životnímu prostředí"

Jako vlastník a provozovatel plavidla jsme zavázáni k bezpečnosti a udržitelnosti," říká Karsten Müller, technický ředitel společnosti HGO InfraSea Solutions. "Proto jsme při hledání maziva pro převody zdvihacího systému INNOVATION kladli velký důraz nejen na vynikající ochranu proti opotřebení, ale také na jeho šetrnost k životnímu prostředí."Zvedací systém, který se skládá ze čtyř nohou a 96 pastorkových pohonů, zvedne celou loď o hmotnosti více než 30 000 tun z vody. Vzhledem k tomu, že se mazané ozubené tyče dostávají do styku s mořskou vodou, je nezbytné pro jejich mazání použít mazivo šetrné k životnímu prostředí. Nově vyvinuté mazivo pro otevřené převody Klüberbio LG 39-700 od společnosti Klüber Lubrication bylo vybráno pro použití pro svoji vynikající ochranu proti opotřebení a korozi. "Důležitým kritériem při výběru tohoto maziva je jeho nezávadnost pro životní prostředí, ke kterému se jako lodní společnost cítíme zavázáni. Současně toto mazivo zajišťuje velmi dobré tribologické podmínky v místech, kde se pastorky dostávají do záběru s ozubenými tyčemi. Očekáváme, že tento produkt zajistí dlouhodobou ochranu tohoto složitého zařízení," dodává Müller.

Snížení nákladů při silném výkonu

Od února do března 2012 společnost HGO InfraSea Solutions testovala produkt Klüberbio LG 39-700 na originálním zkušebním zařízení s ozubenou tyčí a pastorkem za podmínek skutečných tlaků. Díky obsahu speciálních pevných maziv a aditiv produkt Klüberbio LG 39-700 předčí ostatní maziva v oblasti ochrany otevřených pastorkových pohonů proti opotřebení. Vynikající ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost pastorků a tyčí, a tím přispívá ke snížení provozních nákladů po celou dobu životnosti plavidla. Biologická odbouratelnost základového oleje produktu Klüberbio LG 39-700 je více než 60 % po 28 dnech podle OECD 301B, produkt je vyroben výhradně z obnovitelných surovin. Vzhledem k jeho velmi vysokému viskozitnímu indexu je produkt vhodný pro široký rozsah teplot. Kromě toho jeho dobrá adheze zajišťuje nízkou spotřebu maziva."Nový produkt Klüberbio LG 39-700 je skutečnou inovací," vysvětluje Dirk Fabry, manažer pro tržní segment námořní techniky a pobřežního průmyslu ve společnosti Klüber Lubrication. "Na světovém trhu neexistuje žádné jiné speciální plastické mazivo nabízející takové vynikající výkonové charakteristiky s vysokým podílem obnovitelných, a tudíž k životnímu prostředí šetrných surovin."