Aktuality

NANOČÁSTICE V KLUZNÝCH LACÍCH NASTAVUJÍ NOVÉ STANDARDY

01. December 2013

NANOČÁSTICE V KLUZNÝCH LACÍCH NASTAVUJÍ NOVÉ STANDARDY

Moderní kluzný lak - nové mazivo obsahující nanočástice pro vyšší zatížitelnost a delší životnost strojních dílů

Kluzné laky kombinují výhody "čistého mazání" s kritérii, jako je například ochrana proti opotřebení a optimalizace tření. Výkonnost běžně používaných kluzných laků je omezena jejich odolností proti oděru a zatížitelností, což může mít za následek snížení životnosti strojních dílů. Míra zlepšení výkonu kluzných laků použitím nanočástic byla předmětem projektu financovaného německým Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF), který byl prováděn v průběhu několika let společností Klüber Lubrication ve spolupráci se společnostmi Bosch a Schaeffler jako výrobci nanočástic a se dvěma zkušebními ústavy. Výsledek projektu nazvaného "NanoVer" ukázal, že vlastnosti kluzných laků lze výrazně zlepšit použitím nanočástic.

Posouvání hranic výkonnosti kluzných laků

S produktem Klübertop TN 01-311 A/B společnost Klüber Lubrication představila nový typ kluzného laku pro kovové součásti, které jsou obzvláště odolné proti oděru na základě obsažených nanočástic. Nanočástice poskytují pojivovému systému dodatečnou sílu a výrazně tak zvyšují odolnost vůči oděru a opotřebení. Odborníci společnosti Klüber Lubrication zjistili prodloužení životnosti o faktor 2 až 8, aniž by docházelo k vyššímu tření.

"Produkt Klübertop TN 01-311 A/B je jedním z prvních kluzných laků na trhu s obsahem nanočástic," říká Rudolf Zechel, produktový manažer pro kluzné laky a pasty a pro projekt NanoVer ve společnosti Klüber Lubrication Mnichov. "Kluzné laky na bázi polyamidimidu se vyznačují svojí vysokou ochranou proti opotřebení a korozi, zatížitelností a chemickou odolností v širokém rozsahu provozních teplot. Přidáním nanočástic do produktu jsme jednoznačně zvýšili zatížitelnost a ochranu proti opotřebení. Další výhodou pro uživatele je značný potenciál úspor, zejména při náhradě za drahé nanášené vrstvy z pevných materiálů."

Nastavení trendu pro mnoho aplikací

Produkt Klübertop TN 01-311 A/B je vhodný zejména pro aplikace, které jsou vystavené dynamickému namáhání za vysokých zatížení, např. pro vysouvací objímky spojek, řetězy nebo hydroelektrické agregáty. Další aplikace zahrnují kluzná pouzdra ložisek spojek, ložiskové klece dvoudobých motorů, kluzné součásti ABS a vstřikovacích čerpadel a všechny pohyblivé díly, pro které normální kluzný lak není dostačující a kde nejsou žádoucí povlaky z tvrdých materiálů, jako například DLC, CVD či PVD nebo jsou tyto materiály příliš drahé. 

Produkt Klübertop TN 01-311 A/B lze snadno aplikovat na kovové díly rozprašováním nebo rozprašováním v rotačních bubnech.