Aktuality

NOVÉ PĚNOVÉ MAZIVO PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

01. December 2013

NOVÉ PĚNOVÉ MAZIVO PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Nové speciální mazivo kombinuje výhody oleje a pěny

Optimální použití maziva bez nadměrného mazání nebo skápnutí je vyžadováno v mnoha průmyslových odvětvích, a to zejména v tak citlivých oblastech, jako je například zpracování potravin. S nově vyvinutým produktem Klüberfoam specialista na maziva Klüber Lubrication k této problematice přistupuje prakticky. Produkt Klüberfoam je inovativní speciální mazivo, které v sobě spojuje vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s vynikajícími vlastnostmi při používání pěny.

pěnové mazivo Klüber Lubrication


To nejlepší z obou technologií

"Jak syntetické oleje, tak pěny představují konkrétní výhody," vysvětluje Jesus Diaz, marketingový ředitel pro potravinářský průmysl ve společnosti Klüber Lubrication. "Kombinace těchto výhod v jednom produktu nabízí podstatné výhody pro používání v potravinářském průmyslu."Nyní, stejně jako dříve, jsou syntetické mazací oleje pro toto odvětví nezbytné. Mezi jejich výhody patří vynikající mazací vlastnosti, zatékavost, kapilární účinek, jakož i adheze v mazacím místě. Pěny nabízejí vlastnosti související s konkrétní aplikací, protože dobrá adheze pěny zabraňuje skapávání z mazacího místa. Olej obsažený v pěně se pomalu dostává do třecího místa. Vzhledem k bílé barvě pěny jsou již namazaná místa dobře viditelná v každém okamžiku.

Optimální dávkování

Nová pěna zajišťuje, že mazivo zůstává v mazacím místě a neskapává z něho. Současně s tím je eliminováno přemazávání. Na základě pomalého rozpouštění pěny a její přeměny zpět na olej je do mazacího místa olej dávkován postupně. Vzhledem ke kapilárnímu účinku je použito pouze takové množství oleje, jaké je skutečně nutné, zatímco zbývající olej stále zůstává ve formě pěny. 

"Praktickým přínosem tohoto nového produktu je například jeho používání při údržbě řetězů, které jsou obtížně přístupné," říká Jesus Diaz. "Tyto řetězy jsou často mazány ve zvýšených místech, takže olej je rozprašován směrem nahoru a je obtížné zabránit jeho skapávání. Také při otáčení řetězu není vidět, kde byl mazací olej již aplikován. Náš nový olej ve formě pěny tyto problémy úspěšně řeší."

Produkt Klüberfoam je výsledkem efektivní inovace společnosti Klüber Lubrication, která spojuje myšlenky uživatelů a zaměstnanců po celém světě, zkoumá proveditelnost nápadů a podněcuje jejich provádění.