Aktuality

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray

13. September 2013

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray

Nový kluzný lak pro textilní průmysl a další odvětví

V textilním průmyslu jsou napínací rámy používány pro širokou řadu procesů, kde jsou přestavovací vřetena vystavena působení vysokých teplot, prachu a textilních vláken. Kluzný lak MOLYBKOMBIN UMF T4 je ideální mazivo pro takovéto podmínky.

Produkt je založen na molybdendisulfidu (MoS2) a organickém pojivu. Produkt se aplikuje nástřikem na čistý a suchý povrch, kde rychle vytváří adhezní a zatížitelný film maziva, na kterém neulpívají textilní vlákna ani prach. Po aplikaci a uschnutí kluzný lak vykazuje nízké součinitele tření, poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení, má vysokou tlakovou zatížitelnost a tepelnou stabilitu až do cca 450 °C. Kromě toho produkt MOLYBKOMBIN UMF T4 snižuje nebezpečí požáru, čímž se zvyšuje bezpečnost práce. Produkt MOLYBKOMBIN UMF T4 je vhodný i jako pomocný montážní prostředek pro ložiska, čepy a šroubová spojení.

V průmyslu tváření kovů a tlakového lití produkt MOLYBKOMBIN UMF T4 chrání nástroje proti opotřebení a maže tvářecí nástroje. Produkt je k dispozici ve spreji pro okamžité použití.

Další informace:

Číslo druhu: 081005

MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray

Na vzduchu schnoucí kluzný lak na základě MoS2

Popis produktu:

Produkt MOLYBKOMBIN UMF T4 Spray je na vzduchu schnoucí kluzný lak na bázi molybdendisulfidu (MoS2) a organického pojiva.

Výhody pro Vaše použití:

  • Suché mazání vřeten pro přestavení šířky u textilních napínacích rámů
  • Prostředek pro usnadnění montáže
  • Dobrá adheze na kovech
  • Vysoká tlaková zatížitelnost
  • Široká teplotní oblast použití