Aktuality

Výkonná speciální maziva pro spolehlivou železniční dopravu

10. May 2013

Výkonná speciální maziva pro spolehlivou železniční dopravu

Klüber Lubrication bude prezentovat svoje komplexní portfolio nových i osvědčených produktů na Dnech kolejové dopravy 18. - 20. 6. 2013 v rámci Czech Raildays v Ostravě

Brno, 10. května 2013 - Maziva hrají rozhodující roli v údržbě železničních celků a dílů.
Pro zajištění spolehlivého fungování vlaků a kolejí za všech povětrnostních podmínek musí být zařízení jako ložiska dvojkolí, trakční motory, brzdy nebo celá železniční infrastruktura udržovány v optimálním stavu. Společnost Klüber Lubrication bude prezentovat svoje komplexní portfolio nových i osvědčených produktů pro železniční průmysl pod heslem "Speciální maziva - hladký provoz železnic a vlaky budou všude včas!" na veletrhu Czech Raildays 2013 v Ostravě.

Nové mazivo na mazání okolků Klüberrail LEA 62-2000 zajišťuje dobrou ochranu proti opotřebení kol a kolejnic a snižuje zadrhávání mezi kluznými plochami kol a kolejnic (stick-slip efekt) v zatáčkách, čímž se snižuje hlučnost. Toto tekuté plastické mazivo je vhodné pro použití v automatických rozprašovacích zařízeních a pokrývá širokou teplotní oblast použití. Poskytuje vynikající adhezi, čímž je zajištěno, že zůstane na kolech, a to i při vysokých rychlostech. Je velmi odolné proti vymývání maziva deštěm. Základový olej použitý pro produkt Klüberrail LEA 62-2000 je podle OECD 301 F biologicky rychle odbouratelný. Toto plastické mazivo tedy pomáhá prodloužit životnost kol a kolejnic a tím přispět k celkovým úsporám nákladů na údržbu.

Produkt Klüberrail AL 32-3000 je další novinkou. Při mazání výhybek může mazivo skapávat a dostat se tak do okolního prostředí. Proto bylo vyvinuto speciální rychle biologicky odbouratelné mazivo, které zajišťuje nízké přestavné síly na výhybkách a to i při teplotách až minus 30°C. Díky jeho viskozitě lze mazivo aplikovat přenosnými rozprašovacími přístroji nebo štětcem. Je velmi odolné vůči UV záření, tudíž je zabráněno rychlému zhoustnutí použitého maziva po dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Jeho dobrá odolnost proti působení vody v kombinaci s dobrou ochranou proti korozi umožňuje značné prodloužení intervalů mezi údržbami, což je zcela určitě z hlediska úspor na železnici velmi žádané.

Společnost Klüber Lubrication vyvinula hybridní plastické mazivo Klübersynth BHP 72-102 speciálně pro ložiska trakčních motorů neustále vystavených teplotám nad 100 °C. V porovnání s běžnými mazivy tento produkt výrazně prodlužuje intervaly domazávání. Produkt Klübersynth BHP 72-102 poskytuje vynikající ochranu proti korozi a odolává působení vody, zajišťuje tak velmi dobrou ochranu strojních dílů také v korozivním prostředí, při působení silných vibrací a vysokých zatížení. Toto hybridní plastické mazivo se v praxi velmi dobře osvědčilo a trakční motory mohou být provozovány po statisíce kilometrů bez nutnosti jejich domazávání, což samozřejmě přispívá k úsporám nákladů.

Kromě nového produktu Klübersynth BHP 72-102 provozovatelé mají také k dispozici plně syntetické mazivo pro valivá ložiska ISOFLEX TOPAS L 152, které se již lety jeho používání osvědčilo právě pro účinné mazání ložisek trakčních motorů. Produkt poskytuje vynikající tepelnou odolnost při trvalých teplotách až do cca 100 °C. Plastické mazivo si zachovává svoji mazací schopnost v ložiskách trakčních motorů po mnoho roků a zůstává poddajné, přičemž je staré plastické mazivo nahrazováno novým při domazávání. Kombinace plně syntetického základového oleje a speciálního lithného mýdla jako zpevňovadla umožňuje produkt ISOFLEX TOPAS L 152 používat při teplotách až do -50 °C a to s minimálními součiniteli tření, čímž je zajištěno bezpečné spouštění trakčních motorů.

Produkt Klübersynth GE 4 75 W 90 vyvinutý pro převodovky železničních vozidel je další z osvědčených maziv společnosti Klüber Lubrication. Jde o plně syntetický a vysoce výkonný převodový olej s vysokou protizáděrovou únosností a s vysokou únosností šedých fleků. Výrazná stabilita základového oleje proti střihu zajišťuje film maziva i při vysokých zatíženích, což je velmi důležité pro ochranu ozubení a valivých ložisek. Vedle dobré ochrany proti korozi a opotřebení má olej vynikající vlastnosti za nízkých teplot, je stabilní proti oxidaci a stárnutí, což vede k výrazně méně častým výměnám oleje. To tedy umožňuje realizovat delší servisní intervaly a náklady na údržbu jsou tak nižší. Produkt Klübersynth GE 4 75 W 90 lze použít pro mazání čelních, kuželových a hypoidních převodů, zejména s požadavky API GL4 nebo API GL5, a je schválen několika světovými výrobci převodovek jako např. IG Watteeuw, Voith Turbo, Siemens-Flender a německým železničním dopravcem Deutsche Bahn.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.