Aktuality

Nové vysokoteplotní mazivo pro dlouhodobé mazání

10. May 2013

Nové vysokoteplotní mazivo pro dlouhodobé mazání

Mazání ložisek trakčních motorů s výkonovou rezervou

Nové patentované složení - hybridní plastické mazivo Klübersynth BHP 72-102 

Společnost Klüber Lubrication vyvinula nové hybridní plastické mazivo Klübersynth BHP 72-102 zejména pro mazání ložisek neustále vystavených teplotám nad 100 °C. Toto syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání bylo vyvinuto pro mazání vysoce zatížených valivých ložisek především v trakčních motorech a v porovnání s běžnými mazivy výrazně prodlužuje intervaly domazávání. Produkt Klübersynth BHP 72-102 poskytuje vynikající ochranu proti korozi a odolává působení vody.

"Toto nové plastické mazivo pro mazání ložisek zajišťuje velmi dobrou ochranu strojních dílů také v korozivním prostředí, při působení silných vibrací a vysokých zatížení," vysvětluje Thomas Kamprath, marketingový ředitel pro železniční průmysl ve společnosti Klüber Lubrication. Výkonné hybridní plastické mazivo se v praxi velmi dobře osvědčilo, strojní díly mohou bezproblémově fungovat po statisíce kilometrů bez nutnosti jejich domazávání.

Produkt Klübersynth BHP 72-102 je založen na inovativním patentovaném konceptu s ohledem na jeho schopnost zadržování oleje i při trvale vysokých teplotách. Nové hybridní plastické mazivo Klübersynth BHP 72-102 vytváří stabilní límec plastického maziva, který slouží jako zásobník oleje, je stabilní proti působení vibrací a zároveň zvyšuje utěsnění proti pronikání nečistot.

Vyzkoušený a osvědčený produkt - ISOFLEX TOPAS L 152

Kromě nového produktu Klübersynth BHP 72-102 mají provozovatelé také k dispozici plně syntetické mazivo pro valivá ložiska ISOFLEX TOPAS L 152, které se již lety jeho používání osvědčilo právě pro účinné mazání ložisek trakčních motorů. Produkt poskytuje vynikající tepelnou odolnost při stálých teplotách až do cca 100 °C. Plastické mazivo si zachovává svoji mazací schopnost v ložiskách trakčních motorů po mnoho roků a zůstává poddajné, přičemž je staré plastické mazivo nahrazováno novým při domazávání. Kombinace plně syntetického základového oleje a speciálního lithného mýdla jako zpevňovadla umožňuje používat produkt ISOFLEX TOPAS L 152 také při teplotách až do -50 °C a to s minimálními součiniteli tření, čímž je zajištěno bezpečné spouštění trakčních motorů.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.