Aktuality

Zeptejte se odborníků - mazání větrných turbín

18. September 2012

Zeptejte se odborníků - mazání větrných turbín

Speciální maziva pro větrné turbíny prodlužují intervaly mezi údržbami a eliminují prostoje.

Stále ještě mladá technologie větrných elektráren těží ze zkušeností společnosti Klüber Lubrication a jejích tribologických odborných znalostí, pokud jde o mazání, ochranu proti korozi a údržbu za náročných podmínek. I v dnešních často používaných turbínách s výkonem 2 až 3 MW jsou konvenční maziva využívána téměř do maxima jejich výkonnosti. Turbíny konstruované na 5 MW však představují takové podmínky, kde již tato konvenční maziva nelze používat, jak je i popsáno v různých mezinárodních normách, nemluvě o jednotkách o výkonu 10 MW, které se již začaly testovat.

Stále je však role maziv podceňována a to i v sektoru výrobu energie z větru, přestože použité mazivo zde má rozhodující vliv na výkon, účinnost, požadavky na údržbu a životnost zařízení. Dalším aspektem, který je v tomto případě nutné uvážit u větrných elektráren, je údržba a opravy často prováděné za velmi nepříznivých podmínek. Tento problém se stane ještě výraznějším ve vysokokapacitních pobřežních větrných parcích, které se budou stavět, a to například při neplánované údržbě během nepříznivého počasí. Pokud jsou podmínky příliš tvrdé, může vadná součást dokonce znamenat, že turbína bude nucena zůstat po nějakou dobu v nečinnosti - i výpadek na několik měsíců si celkem lze představit. Vysoce kvalitní maziva mohou pomoci zabránit těmto poruchám a prodloužit tak intervaly mezi údržbami. Bude-li po dobu životnosti elektrárny třeba i jednotlivá kontrola provedena zbytečně, budou se navyšovat náklady i přes použití původně levnějšího maziva. Tudíž investice do kvalitního maziva, jak je vidno, se zcela jistě vyplatí.

Již dnes jsou tisíce větrných elektráren po celém světě mazány pomocí vysoce výkonných produktů společnosti Klüber Lubrication, zatímco další se na tato maziva chystají přejít. Renomovaní výrobci turbín a komponent používají produkty vyvinuté společností Klüber Lubrication pro první plnění a doporučují je pak také dále provozovatelům zařízení.

Speciální řešení pro získávání větrné energie

Od maziv používaných ve větrných turbínách se očekává, že poskytnou konstantní vysokou zatížitelnost a vysokou tepelnou stabilitu po dlouhou dobu, což se ukazuje například ve formě dlouhých intervalů domazávání. Několik čísel pro porovnání - zatímco v osobním automobilu musí být motorový olej vyměněn po 15 000 až 25 000 kilometrech, což odpovídá cca 300 až 500 provozním hodinám při průměrné rychlosti 50 km/h, výměnu oleje v hlavní převodovce větrné turbíny je nutné provést teprve až po 25 000 - 50 000 provozních hodinách.

Další zvláštností větrných elektráren je, že ložiska v jednotce větrné turbíny - hlavní ložisko, ložisko generátoru, ložisko systému pro natáčení azimutu a ložiska listů vrtule - pracují za velmi rozdílných podmínek, takže mazivo musí být použitelné pro velmi různé požadavky. Zatímco hlavní ložiska se otáčí pomalu, ale jsou vystavena vysokým zatížením a vibracím, ložiska generátoru pracují při vysokých rychlostech a vysokým teplotách. Ložiska listů vrtule a ložiska systému pro natáčení azimutu jsou také vystavena vysokým zatížením a vibracím a navíc musí odolávat oscilujícím pohybům. K tomu všemu se přidávají vnější vlivy -  extrémní teploty a teplotní výkyvy, slaný vzduch v blízkosti pobřeží a na moři, neustále se měnící počasí a v neposlední řadě síly působící na ložiska i při klidovém stavu turbíny z důvodu mikroskopických pohybů listů vrtule.

Individuální partnerství při vývoji, komplexní zkušební postupy

V mnoha komponentách - ve větrných elektrárnách, stejně jako ve všech ostatních průmyslových odvětvích - má mazivo rozhodující roli jako konstrukční prvek sám o sobě. Tam, kde se strojní díly pohybují proti sobě, maziva snižují tření a opotřebení, a tím ovlivňují funkci těchto dílů. Společnost Klüber Lubrication přikládá velký význam úzké spolupráci mezi výrobci strojních dílů a výrobcem maziva již v počáteční fázi nového vývoje. Společnost Klüber Lubrication iniciuje partnerství při individuálním vývoji za účelem optimalizace produktů pro zákazníka, vytváření nebo rozšiřování inovačního pokroku, zvýšení produktivity a snížení nákladů.

To, co pomáhá společnosti Klüber Lubrication toto realizovat, je kromě zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje jeho unikátní zkušebna umožňující provádění mechanicko-dynamických zkoušek na více než 100 zkušebních zařízeních. To je místo, kde je testována výkonnost maziv společnosti Klüber Lubrication - jak pomocí standardizovaných testů podle DIN, ISO a ASTM, tak na zkušebních zařízeních vyvinutých společností Klüber Lubrication nebo prostřednictvím individuálních zkoušek strojních dílů.

Protože společnost Klüber Lubrication vyvíjí a vyrábí vlastní maziva ve svých vlastních zařízeních specificky pro každé průmyslové odvětví, mohou se zákazníci po celém světě spolehnout na vysoce kompetentní kontaktní osoby, které znají a rozumí svému oboru a problémům v různých průmyslových odvětvích na místních trzích, což jim umožňuje vždy poskytovat nejvyšší možnou odbornou konzultaci.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.