Aktuality

Olej vyrobený podle požadavku zákazníků, spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí

10. April 2013

Olej vyrobený podle požadavku zákazníků, spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí

Nový olej pro vazové trubky rozšiřuje produktové portfolio biologicky snadno odbouratelných olejů pro námořní techniku a plovoucí ropné plošiny.

Stále více provozovatelů a dodavatelů námořní techniky a techniky pro plovoucí plošiny se zapojuje do programů minimalizujících dopady na životní prostředí v těchto oblastech. Tyto snahy ovlivňují také volbu maziv používaných na lodích a strojním zařízení obecně. Majitele lodí, prvovýrobce i provozovatele podporuje v těchto snahách rovněž společnost Klüber Lubrication tím, že neustále vyvíjí k životnímu prostředí šetrnější a přesto velmi spolehlivá speciální maziva.

Produkt Klüberbio RM 2-100 je nový, snadno biologicky odbouratelný olej vhodný pro vazové trubky na mazání pouzder a těsnění hřídelí lodních šroubů s pevnými a stavitelnými listy. Podle testů OECD 201, 202 a 203 tento speciální syntetický olej není toxický pro vodní organismy a jeho biologická odbouratelnost je minimálně 60 procent podle testu OECD 301 F. Přední světový výrobce těsnění hřídelí lodních šroubů podrobil tento nový olej pro vazové trubky dlouhodobému dynamickému testu na zkušebním zařízení s originálními těsněními, kde olej zkouškou úspěšně prošel.

Stejně jako první olej této série, produkt Klüberbio RM 2-150, také nový olej s viskozitou 100 usnadňuje hladké spouštění lodních šroubů i při velmi nízkých teplotách. Zatímco produkt Klüberbio RM 2-150 je určen pro použití v mírných a teplejších oblastech světa, produkt Klüberbio RM 2-100 dobře maže v chladnějších oblastech. Oba produkty Klüberbio řady RM 2 mají dlouhou životnost a to na základě jejich dobré stability proti oxidaci, odolávají hydrolýze a působení teplot. Produkty Klüberbio řady RM 2 jsou mísitelné s oleji pro vazové trubky na bázi ropných olejů což umožňuje jejich snadnou výměnu.

Při vývoji obou olejů Klüberbio řady RM 2 společnost Klüber Lubrication úzce spolupracovala se sesterskými společnostmi SIMRIT a Merkel Freudenberg Fluidtechnik, které jsou předními dodavateli těsnění hřídelí a profilových těsnění pro námořní techniku. Stejně jako společnost Klüber Lubrication patří obě společnosti do skupiny Freudenberg. Společně tyto tři společnosti mají jedinečné postavení pro realizaci dodávek elastomerů a mazacích olejů jim přizpůsobených a rovněž splňujích náročné požadavky výrobců lodních šroubů a vlastníků plavidel.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.