Aktuality

SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A EMISÍ CO2 V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

10. April 2013

SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A EMISÍ CO2 V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Výroba, skladování a plnění piva ve velkých množstvích vyžaduje extrémně vysoké množství energie, což pro pivovary představuje vysoké provozní náklady.

Správné mazání kompresorů a převodovek aneb vysoký potenciál úspor při jejich provozování - příklad pivovaru

Obrovský potenciál pro úspory energie lze spatřit v provozu chladicích kompresorů, kompresorů na stlačování vzduchu a převodovek, protože jejich energetická úspora může být výrazně zlepšena, používáme-li nejmodernější speciální maziva.

„Snižování spotřeby energie je důležitým zájmem výrobců zařízení a jejich provozovatelů, protože náklady na energii tvoří významnou část celkových provozních nákladů“, říká Manjesh Babu, manažer pro tržní segment potravinářského průmyslu ve společnosti Klüber Lubrication München KG. „Nicméně, energie nepředstavuje pro uživatele pouze náklady, výroba energie je také jedním z hlavních zdrojů emisí oxidu uhličitého, který má negativní vliv na životní prostředí. Snížení spotřeby energie pivovaru je proto také výrazným příspěvkem k ochraně životního prostředí.“

chladící kompresor

Na zde uvedeném příkladu pivovaru se třemi výrobními linkami je ukázán možný potenciál pro úspory energie při provozu kompresorů a převodovek. Typický je výkon chladicího kompresoru 200 kW, kompresoru na stlačování vzduchu 300 kW a příkon převodovky 450 kW. Po přechodu na nejmodernější speciální maziva je možné zvýšit účinnost o 0,5 až 15 % v závislosti na typu používaného zařízení. Úspory energie mohou představovat až 224 400 kWh, což odpovídá více než 20 000 euro za rok, přičemž 9,4 centů za kWh je bráno jako základ (viz tabulku "Potenciální úspory v pivovaru"). Přechod na vhodná speciální maziva je snadný a rentabilní již v krátkém časovém období.

Úspora nákladů používáním syntetických kompresorových olejů

Spotřeba energie díky chodu kompresorů tvoří značnou část provozních nákladů. Na základě snížení tření a poskytnutí lepšího těsnicího účinku ve spáře může syntetický kompresorový olej díky vhodnému složení přispět jak k vyšší objemové účinnosti, tak i ke snížení spotřeby energie. Nákup kompresorového oleje představuje méně než jedno procento provozních nákladů kompresoru. I když jsou syntetické kompresorové oleje dražší než běžné oleje, ukážou se při zvážení celkových nákladů na provoz kompresoru nákladově efektivnějšími.

Dalšími faktory, které mají velký vliv na provozní spolehlivost kompresorů, jsou životnost kompresorového oleje, jeho sklon k tvorbě zbytků, intervaly domazávání a olejové páry ve vzduchu. Ve srovnání s konvenčními minerálními oleji jsou vysoce kvalitní syntetické kompresorové oleje nabízené společností Klüber Lubrication charakterizovány vysokou oxidační stabilitou. Kompresorové oleje Klüber Summit řady FG jsou oleje na bázi syntetických uhlovodíkových olejů. Mají vysokou oxidační stabilitu, což vede k jasnému snížení tvorby zbytků. Kromě delších intervalů mezi výměnami oleje se prodlužuje životnost filtrů a oddělovačů oleje, čímž dochází ke snížení nákladů na provoz a údržbu těchto zařízení.

Provoz chladicích kompresorů také profituje z používání vysoce výkonných produktů. Například produkty Klüber Summit série R jsou syntetické oleje pro chladicí kompresory a umožňují provozovat chladicí zařízení s vysokou účinností z důvodu snížení tvorby zbytků a menšího zanášení oleje do chladicího okruhu. Používáním těchto olejů mohou být chladicí zařízení používána pro širokou řadu aplikací s teplotami výparníku až do -50 °C.

Jak oleje Klüber Summit řady FG, tak oleje Klüber Summit řady R jsou registrovány podle NSF pro kategorii H1 a certifikovány podle normy ISO 21469, což představuje dobrou volbu pro použití právě v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Potencionální úspory v pivovaru:

Komponenta

VýkonDoba provozuSpotřeba energiePotencio-nální úsporyÚspory energieÚspory
v euro
Snížení emisí CO2 *
Chladicí kompresory200 kW8 7601 752 MWhcca 5 %87,6 MWh8 52039,2 t
Kompresory pro stlač. vzduchu300 kW6 0001 800 MWhcca 4 %72,0 MWh6 80032,2 t
Převodovky450 kW6 0002 700 MWhcca 2,4 %64,8 MWh6 10029,1 t
        
    CELKEM224,4 MWh21 150100,5 t
Všechny hodnoty se vztahují na 1 rok při průměrné úspoře 0,094 euro/kWh
* Průměrně 447 kg/MWh v závislosti na regionálním složení energetických zdrojů, zdroj: CARMA 2008

 

Emise CO2 na MWh vygenerované energie pro daný region:

RegionCO2 v tunáchMWh energiekg CO2/MWh energie
Asie5 750 000 1288 030 000 128716
Severní Amerika3 089 999 8725 139 999 744602
Evropa1 880 000 0004 220 000 000447
Německo429 000 000636 000 000676
Afrika335 000 000518 000 000647
Oceánie235 000 000273 000 000859
Jižní Amerika139 000 000874 000 000159

Veškeré poskytnuté údaje se vztahují na výsledky získané pro skladbu energetických zdrojů v každém z uvedených regionů (fosilní paliva, jaderná energie nebo jiné obnovitelné zdroje). Zdroj: CARMA (www.carma.org), 2008

Převodové oleje pro potravinářský průmysl

Syntetické převodové oleje vyráběné společností Klüber Lubrication také přispívají k vysoké spolehlivosti procesů, ke snížení spotřeby energie a jsou rovněž registrovány podle NSF pro kategorii H1 a certifikovány podle normy ISO 21469, čímž jsou schválené pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Protože jejich syntetické základové oleje jsou extrémně odolné vůči stárnutí a oxidaci, mají tato maziva mnohem delší životnost a výrazně mohou zvýšit účinnost převodovek. Na základě jejich dobrých viskozitně teplotních vlastností může být používána jedna viskozita jak pro aplikace za nízkých, tak i za vysokých teplot.

Oleje Klüberoil 4 UH1 ... N jsou převodové oleje pro používání za normálních teplot a normálních zatížení, které v určitých aplikacích umožňují realizovat i životnostní mazání. Pro vysoké teploty a vysoká zatížení je upřednostňováno použití olejů Klübersynth UH1 6, protože optimalizované vlastnosti tření polyglykolového základového oleje snižuje ztráty energie a výrazně se zlepšuje účinnost převodovek. Společnost Klüber Lubrication nabízí také tekuté plastické mazivo Klübersynth UH1 14-1600, které umožňuje dobré zásobování třecího místa z důvodu měkké konzistence. Speciální zpevňovadlo zajišťuje dobrou adhezi a ochranu proti korozi, což umožňuje delší životnost strojních dílů.

Pro nižší emise CO2


Tyto pozitivní účinky nejsou omezeny pouze na úspory provozních nákladů. Pokud se sníží spotřeba energie, snižují se také emise CO2 pivovaru. V Evropě se na jednu megawatthodinu dostane do ovzduší v průměru 447 kg oxidu uhličitého v závislosti na regionální skladbě zdrojů energie z fosilních paliv, jaderné energie a obnovitelných zdrojů energie. Pokud pivovar podle výše uvedeného popisu ušetří 224 400 kWh, sníží se emise oxidu uhličitého o více než 100 tun za rok.