Aktuality

Klüberbio M 72-82  - Nové speciální plastické mazivo pro mnohostranné použití a šetrné k životnímu prostředí

04. September 2012

Klüberbio M 72-82 - Nové speciální plastické mazivo pro mnohostranné použití a šetrné k životnímu prostředí

Dobrá adheze pro dosažení vysoké spolehlivosti

Mnichov, 4. záři 2012 - Slaná voda, vysoké vlny, zaplavené lodní paluby - podmínky na širém moři jsou velmi drsné. Pro zajištění správné funkce musí být ložiska jeřábů, navijáků a kladek pravidelně domazávána, stejně tak jako otevřené pohony nebo lana. Biologicky lehce odbouratelné speciální plastické mazivo nezatěžující životní prostředí Klüberbio M 72-82 společnosti Klüber Lubrication bylo vyvinuto speciálně pro mazání valivých ložisek a dalších součástí při extrémních podmínkách panujících na moři.

"Při mazání na lodích, zařízení přístavů nebo jeřábů nelze zabránit skápnutí či spláchnutí plastických maziv do moře," říká Dirk Fabry, manažer společnosti Klüber Lubrication pro segment námořní techniky a plovoucích ropných plošin. "Prostřednictvím plastických maziv šetrných k životnímu prostředí však můžeme zabránit nadměrné zátěži prostředí a mořských živočichů."

Dlouhé intervaly při domazávání díky vynikající adhezi

Produkt Klüberbio M 72-82 má vynikající odolnost proti působení vody, zajišťuje velmi dobrou adhezi a tím dlouhé intervaly domazávání. Plně syntetické speciální plastické mazivo poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a lze ho dobře čerpat v zařízeních pro centrální mazání v širokém rozsahu teplot. Plastické mazivo je velmi dobře použitelné také v chladných klimatických oblastech s teplotami okolo minus 40 stupňů Celsia.

Biologicky odbouratelný produkt pro mnohostranné použití

Biologická odbouratelnost plastického maziva je podle testu OECD 301 F po 28 dnech více než 60 procent. Produkt Klüberbio M 72-82 by měl být přednostně používán všude tam, kde není možné vyloučit kontakt s vodou nebo půdou. Kromě použití na lodích nebo těžebních plošinách lze produkt Klüberbio M 72-82 použít také pro mazání strojních dílů v přístavních zařízeních, vodních elektrárnách nebo sportovních vodních vozidlech.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.