Aktuality

Efektivní mazání otevřených převodů s nízkým dopadem na životní prostředí

04. September 2012

Efektivní mazání otevřených převodů s nízkým dopadem na životní prostředí

Klüberbio LG 39-700 - Inovativní speciální plastické mazivo pro mazání vysoce výkonných otevřených převodů s nízkým dopadem na životní prostředí

Mnichov, 4. září 2012 - Státní orgány pro životní prostředí a lodní dopravci očekávají, že maziva pro otevřené pohony s pastorkem používaná na lodích budou mít dobré výkonové charakteristiky, které jim umožní chránit pohon před poškozením, proti opotřebení a korozi a zajistit tak delší životnost těchto dílů, přičemž by zároveň měly mít malý dopad na životní prostředí. Společnost Klüber Lubrication vyvinula nové adhezní mazivo Klüberbio LG 39-70, které tyto požadavky splňuje.

"Nový produkt Klüberbio LG 39-700 je skutečnou inovací", vysvětluje Dirk Fabry, manažer pro tržní segment námořní techniky a plovoucí ropné plošiny ve společnosti Klüber Lubrication. "Na světovém trhu neexistuje žádné jiné speciální plastické mazivo nabízející takové vynikající výkonové charakteristiky s vysokým podílem obnovitelných, a tudíž k životnímu prostředí šetrných surovin."

Nové adhezní mazivo bylo vyvinuto speciálně pro mazání otevřených pohonů s pastorkem na velkých kotevních navijácích a pro mazání ozubených tyčí na vrtných plošinách s opěrnými sloupy. Navíc je ideálním řešením pro vysoce zatížené kluzné plochy, které mají spolehlivě fungovat v chladných klimatických oblastech a ekologicky citlivých oblastech - plastické mazivo má dobré vlastnosti za nízkých teplot, a proto je vhodné pro otevřené pohony nebo pohony ozubnicí a pastorkem při velmi nízkých teplotách prostředí do minus 30°C.

Biologicky snadno odbouratelné plastické mazivo

Na základě použití vysoce viskózního základového oleje z obnovitelných surovin, které jsou snadno biologicky odbouratelné, snižuje produkt Klüberbio LG 39-700 při úniku nebo při kontaktu s mořskou vodou negativní dopad na životní prostředí. Jeho biologická odbouratelnost podle OECD 301 B po 28 dnech je minimálně 60 procent. Zkoušky podle CEC TDG-L-103 dokonce prokázaly odbouratelnost tohoto maziva více než 70 procent po 21 dnech.

"Ekologické charakteristiky našeho maziva nabízejí značné výhody pro majitele lodí a jejich provozovatele", vysvětluje Fabry. "Produkt Klüberbio LG 39-700 jim umožňuje splňovat právní požadavky na ochranu vody, čímž aktivně přispívají k ochraně životního prostředí v mořích a zároveň zajišťují zlepšené mazání třecích míst s náročnými požadavky."

Snížení nákladů při silném výkonu

Mezi výkonovými parametry, které charakterizují produkt Klüberbio LG 39-700, je velmi dobrá ochrana proti opotřebení, které je dosaženo na základě výběru pevných maziv a aditiv, společně s dobrou ochranou proti korozi také při kontaktu s mořskou vodou. Mazivo zajišťuje vysokou úroveň ochrany pohonu, a tím jeho dlouhou životnost. Kromě toho dobrá adheze produktu udržuje jeho nízkou spotřebu. "Produkt Klüberbio LG 39-700 je optimalizován pro náročné podmínky na základě jeho dobré odolnosti při působení mořské vody a dobré ochrany proti korozi také při působení mořské vody", říká Fabry. Nové plastické mazivo je používáno na lodích AHTS od konce roku 2011 a bylo také prodáváno jako mazivo na pohony ozubnicí a pastorkem pro lodě na instalaci větrných turbín.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.