Montážní pasty

Spolehlivé mazání také za extrémních podmínek

Mazací a montážní pasty jsou často používány při výjimečných zatíženích a při teplotách až do 1200 °C, vysokofrekvenčních vibracích nebo při velmi nízkých rychlostech. Potom zde naše mazací pasty bezpečně chrání strojní díly před předčasným opotřebením. Při používání našich montážních past je montáž dílů i jejich demontáž…

Na základě vysokého podílu pevných maziv vytvářejí mazací a montážní pasty účinný film maziva, který od sebe spolehlivě odděluje strojní díly také při extrémních podmínkách provozu. Proto se tyto produkty hodí zejména tam, kde je vyžadována vysoká únosnost, zvláštní vlastnosti nouzového chodu nebo trvalá odolnost proti působení médií. Naše speciální pasty Vám zde poskytují mnoho výhod -minimalizují tribokorozi, zadrhávání mezi kluznými plochami a korozi v důsledku uložení, účinně eliminují adhezní opotřebení, tudíž zadření mazaných strojních dílů. Životnost těchto dílů se prodlužuje.

Kromě toho jsme vyvinuli speciální řešení pro vysoké teploty, která také odpovídají právním požadavkům pro potravinářský průmysl. Pro použití ve venkovním prostředí máme v našem portfoliu biologicky rychle odbouratelné mazací pasty s přídavnou ochranou proti korozi. Mnoho našich mazacích a montážních past se kromě toho hodí pro mazání upínacích pouzder a vedení strojů, pro tvarové a silové spojení a zlepšují rozběh nebo záběh Vašich strojních dílů a zařízení.

V normální teplotní oblasti Vám kromě jiných produktů doporučujeme tyto mazací a montážní pasty:
Klüberpaste 46 MR 401
Klüberbio EM 72-81

Když začíná být horko: montážní pasty pro oblast vysokých teplot

Při vysokých teplotách mnoho maziv dosahuje svých hranic použití. Proto jsme vyvinuli speciální montážní pasty, které i při teplotách do 1200 °C (2192 °F) vytvářejí odolný film maziva. Kapalné částice těchto past se beze zbytků odpařují od 200 °C (392 °F). Zůstává suché mazání, pomocí kterého minimalizujete tření strojních dílů. Zároveň naše montážní pasty zajišťují snadnou demontáž jednotlivých spojení.

Následující montážní pasty se velmi dobře hodí pro vysoké teploty:
Klüberpaste HEL 46-450
Klüberpaste UH1 96-402

Pevné spojení: mazací a montážní pasty pro šrouby

Abyste mohli šrouby snadno utahovat, měli by jejich součinitele tření konstantní a co nejnižší. Pomocí našich speciálních past dosáhnete konstantních montážních předpětí, což Vám usnadňuje montáž šroubových spojení. Zároveň je možné, jako například šrouby v případě potřeby snadněji povolit, a to i při extrémních teplotních zatíženích, jako jsou například šroubení turbodmychadel v automobilovém průmyslu. Pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl Vám kromě toho nabízíme speciální pasty s certifikací podle NSF pro kategorii H1. 

Dvě vybrané montážní pasty pro šrouby jsou:
DUOTEMPI PMY 45
Klüberpaste UH1 96-402

Pokud máte dotazy ohledně našich mazacích a montážních past, kontaktujte nás. Zde se dostanete k naší kontaktní stránce.