Mazací oleje

Menší tření, menší opotřebení

Se správným mazivem vše funguje snadněji. Neboť na základě vynikající zatékavosti a smáčecích schopností toto speciální mazivo spolehlivě chrání před třením a opotřebením materiálu. Přitom je nutné uvážit výběr odpovídajícího oleje pro Vaši aplikaci. V našem rozsáhlém produktovém portfoliu máme pro Vás již připravené…

Vysoce kvalitní mazací oleje mají dobré smáčecí vlastnosti a velice dobře se roztéká na strojních dílech. Jejich dobré viskózně-teplotní vlastnosti zajišťují konstantní viskozitu filmu oleje. Kromě jiného se proto hodí pro použití při vysokých otáčkách nebo teplotách. Mnoho našich mazacích olejů umožňuje kromě jiného odvod tepla, nečistot, částic vzniklých odíráním a zbytků z třecích míst. Naše produkty tak zároveň mažou, chladí a čistí.

Při použití oleje z našeho rozsáhlého produktového portfolia všechny tyto výhody využijete. Za tímto účelem jsme vyvinuli vysoce výkonné oleje s širokým rozsahem viskozit pro nejrůznější materiálové dvojice, aplikace a průmyslová odvětví. Například pro převody, řetězy, kompresory, pro automobilový, chemický a farmaceutický průmysl nebo pro stroje na třískové obrábění. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s výrobci strojních dílů a strojů, jakož i s provozovateli a vyvíjíme individuální řešení. Naše speciální maziva testujeme na vlastních zkušebních zařízeních, abychom zajistili, že Vaše požadavky budeme plnit již od začátku.

Oleje na řetězy pro vysoké požadavky

Řetězové pohony musí velmi často fungovat při velmi nepříznivých provozních podmínkách - při působení vlhkosti a dalších médií, při vysokých, nízkých nebo kolísavých teplotách. Zde také očekáváte, že použitý olej kromě jiného bude dobře pronikat do jednotlivých dílů řetězu a tam bude dobře mazat. S našimi speciálními mazivy zvýšíte i při vysokých teplotách životnost řetězů a snížíte tak náklady na údržbu.

Tyto oleje na řetězy by Vás mohly zajímat:
Klübersynth CH 2-100 N
Klübersynth CHM 2-220
STRUCTOVIS HD Serie
Klüberfood NH1 CH 2-220 Spray

Další informace naleznete na naší stránce o produktech pro mazání řetězů.

Kompresorové oleje - přizpůsobené Vašim požadavkům

Kompresory by bez údržby měly fungovat co nejdéle. Proto je důležité použité oleje přesně vybrat pro stlačená média, jako je například vzduch, procesní plyny nebo chladicí prostředky. Pro kompresory se osvědčily zejména produkty Klüber Summit. Tyto produkty minimalizují opotřebení a prodlužují servisní intervaly, čímž je zajištěna vyšší disponibilita kompresorů. Pro odvádění plynů, například pomocí vakuových čerpadel, Vám nabízíme naše speciální maziva Klüber Tyreno Fluids, která se velmi dobře osvědčila v praxi. 

Následující mazací oleje jsou obzvláště vhodné pro použití v kompresorech:
Klüber Summit FG Serie (šroubové a pístové kompresory)
Klüber Summit SH Serie (šroubové kompresory)
Klüber Summit DSL Serie (lopatkové kompresory)

Pro vakuová čerpadla Vám kromě jiných nabízíme tyto mazací oleje:
Klüber Tyreno-Fluid M100V
Klüber Tyreno-Fluid E100V
Klüber Tyreno-Fluid 6/ 14V

Více informací naleznete na naší stránce věnované kompresorům.

Suspenze pevných maziv pro vysoké teploty

Naše suspenze pevných maziv, jako je například produkt Klüberplus S 01-004, jsou ideálním řešením pro Vaše strojní díly a stroje vystavené působení vysokých teplot. Tyto produkty v sobě spojují velmi dobré smáčecí vlastnosti, dobrou ochranu proti korozi a velmi vysokou stabilitu, aby pevná maziva obsažená v nosném oleji účinně chránila Vaše strojní díly před opotřebením za vysokých teplot. Suspenze pevných maziv spolehlivě mažou strojní díly po dlouhou dobu. Kromě jiného jsou suspenze vhodné pro hnací a rozvodové řetězy v tavicích pecích, pro řetězy deskových nosičů v pekařských pecích nebo je lze také použít jako separátory pro tlakové lití slitin mědi.

Pro výběr správného mazacího oleje Vám je ve Vaší lokalitě k dispozici kontaktní osoba. Kontakt můžete provést pomocí této stránky.