Klübermatic STAR VARIO

Přesné mazání nezávislé na teplotě

Klübermatic STAR VARIO funguje plně automaticky a nezávisle na teplotě a poskytuje přesnou aplikaci na základě nejpřesnějšího dávkování maziva po dobu 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.

Dávkovač se skládá z elektromechanické pohonné jednotky, LC jednotky s náplní 120 cm3 maziva a sady baterií. Provozní stav je možné kontrolovat pomocí LED displeje, čímž lze identifikovat prázdný zásobník nebo závadu na dávkovači.

Charakteristika dávkovačeVaše výhody
Elektromechanický pohon
 • Nezávislý na teplotě, tlaku a vibracích
 • Vysoká disponibilita zařízení
 • Možnost opětného použití
LED diody na pohonné jednotce
 • Jednoduché vizuální sledování umožňující rychlejší kontrolu
 • Menší riziko nehod na špatně přístupných mazacích místech
Provoz na baterie
 • Rychlá a snadná montáž
 • Není nutné kabelové připojení, vysoká flexibilita
  a úsporná montáž na vzdálených místech
 • V případě potřeby (klidový stav zařízení) je možné dávkovač vypnout, aby nedocházelo
  ke zbytečné aplikaci maziva
Konstantní nárůst tlaku max. 5 bar
 • Možnost použití hadicového vedení až 3 metry (např. v oblasti s vysokými teplotami)
 • Zvýšení bezpečnosti práce na základě automatického dávkování maziva na špatně přístupná mazací místa
Průhledný zásobník
 • Vizuální kontrola hladiny náplně