Klübermatic STAR CONTROL TIME

Individuální automatické domazávání na základě externího řízení

Klübermatic STAR CONTROL ihned dodává olej nebo plastické mazivo na mazané místo – konstantně, přesně a nezávisle na teplotě.

Dávkovač Klübermatic STAR CONTROL TIME je napájen přímo ze zařízení a připojením na jednotku programovatelného časového spínače může být ovládán a kontrolován. Klübermatic STAR CONTROL TIME tedy automaticky aplikuje nastavené množství maziva, pokud je napájen. LC jednotka je dodávána se zásobníkem o objemu 120 cm3.

Charakteristika dávkovače Vaše výhody
Řízení závislé na stroji,
např. připojení na jednotku programovatelného
časového spínače
 • Mazací systém může být napojen na stroj.
  V takovém případě může systém dávat zpětná hlášení a tím je umožněno flexibilní řízení
  a přídavná kontrola mazacího procesu.
 • Díky napojení na stroj se může systém automaticky zapínat a vypínat.
 • Je možné napojení na systém hlášení poruch
 • Efektivní využití aplikovaného maziva
Napájení ze stroje / zařízení
 • Konstantní napájení
 • Není potřeba výměny baterií
Elektromechanický pohon
 • Nezávislý na teplotě, tlaku a vibracích
 • Vysoká disponibilita zařízení
 • Možnost opětného použití
Nárůst tlaku až do 5 bar
 • Možnost použití hadicového vedení až 3 metry (např. v oblasti s vysokými teplotami)
 • Zvýšení bezpečnosti práce na základě automatického dávkování maziva na špatně přístupná mazaná místa
Průhledný zásobník
 • Vizuální kontrola hladiny náplně