Klübermatic NOVA

Elektrochemický mazací systém pracující nezávisle na teplotě

Klübermatic NOVA je použitelný pro všechny aplikace v teplotním rozmezí −20 °C and +60 °C.

Pomocí seřizovacího tlačítka na řídicí jednotce systému Klübermatic je možné zadat dobu dávkování obsahu maziva od 1 do 12 měsíců. Řídicí jednotka při zohlednění okolní teploty vypočítá požadované množství plynu pro konstantní a bezpečné nadávkování maziva. Dávkovač Klübermatic NOVA se skládá z řídicí jednotky pro opětné použití, LC jednotky ( LC = Lubricant Canister, nádržka s mazivem ) s integrovaným zpětným olejovým ventilem - jednotka je naplněná 130 cm3 plastického maziva nebo oleje - a ochranného krytu.

Charakteristika dávkovače Vaše výhody
Elektronická řídicí jednotka s integrovanou teplotní kompenzací
 • Snadná manipulace
 • Nastavení doby chodu s automatickým zohledněním teploty, dávkování je tak nezávislé na okolní teplotě po celou dobu
 • V porovnání s ostatními dávkovači maziva na elektrochemickém základě výrazně rychlejší první záběh (v průběhu pouze jednoho dne). Mazané místo je tak kontinuálně zásobováno mazivem ihned po jeho aktivaci
 • Řídicí jednotku je možné opět znovu použít
LCD displej a seřizovací tlačítko
 • Doba dávkování obsahu nádržky může být proměnlivě nastavena od 1 do 12 měsíců
 • Nastavení doby dávkování je možné provést kdykoliv podle potřeby
 • Možnost stálého monitorování stavu, je indikován provozní stav
Teplotní oblast použití od -20 do +60 °C
(-4 až 140 °F)
 • Univerzální použití v široké teplotní oblasti, také při velkých teplotních výkyvech
Schválení pro výbušné
prostředí Ex - závěr
IP 65
 • Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
 • Zvýšení bezpečnosti práce
Průhledný zásobník
 • Vizuální kontrola hladiny náplně